Regelgeving

Op zoek naar de wettelijke kaders waaraan labprocessen moeten voldoen? Onder het thema ‘Regelgeving’ vind je praktische informatie over de eisen die de overheid, norminstanties en Europa stellen aan workflows, labprocessen en medewerkers, zowel milieu- als arbo-technisch.