De Europese technische commissie (CEN/TC 19) heeft besloten om NEN-EN 228 Brandstoffen voor wegvoertuigen – ongelode benzine – Eisen en beproevingsmethoden te herzien. De laatste NEN-versie dateert uit 2012 en is toe aan een update.

Herziening: fase 1

De herziening van NEN-EN 228 gebeurt in twee fasen. Allereerst komen er redactionele, kleine technische aanpassingen en een aantal verwijzingen naar nieuwe testmethoden aan bod. De planning is dat deze in 2024 wordt gepubliceerd.

Herziening: fase 2

In de tweede fase gaat het over een aantal mogelijke aanpassingen die technisch meer ingrijpend zijn. Dit gaat met name om een aanpassing van het kookpunt en het gehalte van (zwaardere) aromaten.

Dit om de uitstoot van deeltjes bij de verbranding van de benzine beter te controleren. Verder wordt er ook gekeken naar de te vroege ontsteking van de benzine als de motor op lage snelheid draait (LSPI – low speed pre ignition).

De aanpak van deze punten neemt meer tijd in beslag. Wanneer er consensus is bereikt, wordt ook dit concept voorgelegd aan de Europese technische commissie en wordt deze uiteindelijk gepubliceerd.