Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten. Inleiding Een kwaliteitssysteem opzetten is één. Maar hoe krijg je jouw collega’s erin mee? En hoe houd je het in stand? Dit is de eerste opleiding in Nederland die leert hoe je een dergelijk systeem specifiek voor laboratoria opzet, implementeert en voortdurend verbetert. Iets voor jou? Je bent een ervaren laboratoriummedewerker op minimaal hbo- niveau. Je werkt in het (midden)management en bent belast met of werkt mee aan de invoering, het beheer of de verbetering van het kwaliteitssysteem. Je wilt je verder ontwikkelen op dit gebied, maar dan wel zo dat het direct aansluit op je eigen werksituatie. Je vindt het bovendien prettig dat je daarbij wordt begeleid en gecoacht. Programma Het programma van de opleiding Kwaliteitsfunctionaris laboratoria bestaat uit 8 modules, verdeeld over 8 bijeenkomsten: + Managementsystemen + Handboek en documentenbeheer + Planmatig opzetten managementsysteem + Personeelsbeleid en cultuur + Product- en proceskwaliteit + Gebruik en beheer apparatuur + Risicomanagement, change control en deviatiemanagement + Verbetermanagement Tijdens de sessies komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: + Relevante normen: belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen ISO 9001:2000, ISO 15189, ISO 17025, ISO 22000, HACCP, GLP/GMP, ISO 14001 (Milieu) en OHSAS 18001 (Arbo) + Projectmatig invoeren en onderhouden kwaliteitssysteem + Soorten documenten en beheer + Directiebeoordeling en managementreview + Personeel en organisatie en cultuurverandering: verantwoordelijkheden en bevoegdheden, communicatie, motivatie van medewerkers, omgaan met weerstand, opleiding en training + Faciliteiten en huisvesting + Gebruik en beheer van apparatuur + Risicoanalyses en risicomanagement + Borging primaire proces + Relatie kwaliteitssysteem en HSE + Registratie van en omgaan met klachten + Interne en externe audits en inspecties: hoe bereid je jezelf het beste voor? + Interlaboratoriumonderzoeken + Corrigerende en preventieve maatregelen + Klanttevredenheid + Afwijkingen + Data-integriteit Na de laatste bijeenkomst is nog een terugkommiddag gepland. Hier worden de beoordeelde opdrachten gepresenteerd, besproken en wordt de opleiding feestelijk afgesloten met de uitreiking van de diploma’s. Werkvorm De opleiding kent een unieke aanpak. Je leert eerst de overeenkomsten en verschillen herkennen tussen de verschillende normen en regels op het gebied van kwaliteit (zoals ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189 en GLP/GMP), milieu (ISO 14001) en Arbo (ISO 18001). Hierdoor ga je inzien waar het bij een kwaliteitssysteem werkelijk om gaat. Vervolgens richt je je op het beheersen van de bedrijfsprocessen en de risico’s binnen het laboratorium. In de eindopdrachten ga je daarmee ook aan de slag binnen jouw eigen organisatie. Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke is de motivatie van collega’s om binnen een kwaliteitssysteem te werken. Daarom krijg je in deze opleiding ook te maken met cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Ervaren docenten en trainers begeleiden je in het leerproces. Zij zijn in hun dagelijkse werk zelf betrokken bij kwaliteitsmanagement op laboratoria. In hun lessen laten zij je vooral zien waar beoordelaars en externe auditoren op letten bij het beoordelen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Die aanpak maakt snel duidelijk waar je de focus moet leggen bij het inrichten en evalueren van een kwaliteitssysteem. Tijdens de bijeenkomsten verweven de docenten presentaties met discussies en groepsopdrachten. Iedere docent geeft je daarnaast opdrachten mee voor zelfstudie. Tijdens de volgende contactdag wordt dit werk besproken. Dit bevordert de onderlinge uitwisseling. Je leert zo ook veel van de andere deelnemers. De toetsing vindt plaats via 4 eindopdrachten, die je in jouw eigen werkomgeving moet uitvoeren. Het betreft analyses van bestaande situaties binnen jouw kwaliteitsmanagementsysteem, een audit en het schrijven van een verbetervoorstel. Op die manier profiteren jij en jouw organisatie direct van de resultaten. Studiebelasting De opleiding Kwaliteitsfunctionaris laboratoria telt 8 bijeenkomsten verspreid over 20 weken. De opleiding wordt 2 keer per jaar georganiseerd. Naast de bijeenkomsten dien je per week rekening te houden met circa 8 uur voor opdrachten en zelfstudie. De totale studiebelasting is ongeveer 130 uur. De opleiding wordt afgesloten met een presentatiemiddag, inclusief feedback op de opdrachten. Diploma Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het postbachelor diploma Kwaliteitsfunctionaris Laboratoria met cijferlijst. Resultaat Na afloop van deze opleiding ben je in staat om: + De plaats van het eigen kwaliteitssysteem ten opzichte van andere managementsystemen binnen de organisatie te bewaken. + Een vooraanstaande rol te spelen bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem binnen een laboratorium. + Keuzes voor inrichting en verbetering van het eigen kwaliteitssysteem te onderbouwen. + Een kwaliteitssysteem binnen een laboratorium voortdurend te verbeteren. + Te communiceren over maatregelen in het kader van kwaliteitsmanagement, rekening houdend met motivatie van collega’s, cultuuraspecten, en weerstand. + Jouw eigen rol kritisch te beoordelen. Opleidingsplaats en startdata Je kunt de opleiding volgen in Breda of Utrecht. Instappen kan in het voor- en in het najaar. De exacte data, locaties vind je op de website. Studiekosten en inschrijven De studiekosten van deze opleiding vind je op de website. Op de site kun je jezelf tevens inschrijven voor de opleiding. Meer informatie? Heb je vragen over de opleiding of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Neem contact op met de opleidingsmanager via 0900 110 10 10 (lokaal tarief).