De cursus Immunohistocytochemie biedt een gedegen basis om de kwaliteit van immunohistochemische kleuringen te beoordelen, te kunnen troubleshooten, protocollen te optimaliseren en nieuwe (dubbel)kleuringen op te zetten. In het theoretische deel leer je wat het doel en de kritische stappen in de kleuring zijn en train je onder andere het interpreteren van de informatie uit datasheets. In het praktijkgedeelte oefen je in het beoordelen van coupes. Voor suboptimaal gekleurde coupes analyseer je mogelijke oorzaken en doe je verbetervoorstellen. Voor wie Deze cursus is bedoeld voor analisten werkzaam in de research en diagnostiek die uitgebreide kennis willen opdoen van de immunohistocytochemie. Wat je leert tijdens deze cursus Immunohistocytochemie In het theoretische deel train je onder andere in het interpreteren van de informatie uit datasheets en protocollen. Deze worden veelal door de cursisten meegebracht van hun werkplek. In het praktijkgedeelte oefen je in het beoordelen van de kwaliteit van immunohistochemische coupes en in de interpretatie van kleurresultaten aan de hand van literatuur en datasheets van de gebruikte antilichamen. Voor suboptimaal gekleurde coupes analyseer je mogelijke oorzaken en doe je verbetervoorstellen. Je leert: * wat het doel en de kritische factoren van de stappen in een immunohistochemische kleuring zijn; * hoe je de kwaliteit van immunohisto/cytochemische kleuringen kunt beoordelen aan de hand van literatuur / datasheets; * hoe je een nieuw antilichaam en geschikt controlemateriaal kunt selecteren aan de hand van literatuur / datasheets; * hoe je stapsgewijs kunt troubleshooten in het geval van suboptimale inkleuring; * hoe je protocollen voor immunohisto/cytochemische enkel- en dubbelkleuringen kunt opstellen of optimaliseren. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website.