Veilig en gezond werken mogelijk maken in het laboratorium van jouw bedrijf. Dat is de insteek die wordt gehanteerd voor deze opleiding. Herkennen van gevaren, het juist inschatten van risico’s, hoe krijg je jouw collega’s hierin mee en hoe zorg je ervoor dat veilig en gezond werken in stand wordt gehouden. Bij deze opleiding leer je hoe je vanuit een systemische en pragmatische benadering veilig en gezond werken opzet, implementeert én verbetert specifiek voor laboratoria. De opleiding Veiligheidsfunctionaris laboratoria gaat in op de technische, organisatorische en ook gedragsmatige beheersing van gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid Je richt je op het herkennen van gevaren en managen van risico’s en het implementeren van maatregelen binnen het laboratorium. Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke, is het motiveren van collega’s om ermee te werken. Daarom besteden we in deze opleiding ook specifieke aandacht aan het managen van de factor mens. Denk daarbij aan onderdelen zoals communicatie en omgaan met weerstand. Iets voor jou? Je bent een ervaren laboratoriummedewerker op minimaal MBO+ of bachelor niveau. Je bent verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het laboratorium bijvoorbeeld als manager, veiligheid- of arbocoördinator, preventiemedewerker, etc. Kortom: je bent belast met, of werkt mee aan de invoering, het beheer of de verbetering van de veiligheid in het laboratorium. Je wilt je verder ontwikkelen op dit gebied, maar dan wel zo dat het direct aansluit op je werksituatie. Je vindt het prettig dat je daarbij begeleiding en coaching krijgt. Programma Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: + Inleiding - Kennismaken met het vakgebied. - De rol van de veiligheidsfunctionaris (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden). - Relevante wet- en regelgeving toegespitst op het laboratorium waarbij we relevante onderdelen van de onderstaande regelgeving behandelen. + Arbowet en regelgeving, bouwbesluit, BRZO/ARIE, PGS 15, Seveso richtlijnen, Milieu regelgeving, Reach en GHS/CLP, ISO 14001 (Milieu) en OHSAS 18001 (Arbo) + Specifiek zal gevaarherkenning en risico-evaluatie onderdeel zijn van de opleiding. Een rode draad zal zijn het opzetten van een RI&E of deze actualiseren. + Specifieke onderwerpen worden behandeld op basis van het HEB model (herkennen, evalueren en beheersen), denk daarbij aan: - Gevaarlijke stoffen - Biologische agentia - Ergonomie / fysieke belasting - Omgevingsfactoren (bv klimaat, geluid, inrichting) - Arbeidsmiddelen - Bijzondere groepen medewerkers Naast de technische insteek is het ook zaak om medewerkers te motiveren om veilig te werken. In de opleiding is aandacht voor persoonlijk leiderschap en met welke methoden en werkwijzen medewerkers gemotiveerd kunnen worden om een omslag te maken in het veilig en gezond werken op het lab. Daarnaast wordt aandacht besteed hoe veiligheid kan worden gemanaged, welke actoren daarbij een rol spelen en hoe je als veiligheidsfunctionaris hiermee kunt omgaan om het hoogst mogelijke resultaat te bereiken. Ondanks de preventieve zorg zal er altijd sprake zijn van incidenten en mogelijk calamiteiten. Vanuit de rest risico’s vanuit de RIE zal in de opleiding ingegaan worden hoe de BHV(bedrijfshulpverlening) / BNP(bedrijfsnoodplan) kan worden georganiseerd zodanig dat de gevolgen zo klein mogelijk zijn. Werkvorm De opleiding kent een unieke aanpak. In eerste instantie richt je je op het inventariseren van de risico’s binnen het laboratorium. In de eindopdrachten ga je hier ook mee aan de slag binnen jouw eigen organisatie. Belangrijker nog dan het vakinhoudelijke is de motivatie van collega’s om binnen een veiligheidssysteem te werken. Daarom krijg je in deze opleiding ook te maken met cultuuraspecten, communicatie en omgaan met weerstand. Ook leer je de overeenkomsten en verschillen te herkennen tussen de verschillende normen en regels op het gebied van veiligheid (zoals BRZO/ARIE, PGS 15, Seveso richtlijnen, Milieu regelgeving, Reach en GHS/CLP). Ervaren docenten en trainers begeleiden je in het leerproces. Zij zijn in hun dagelijkse werk zelf betrokken bij veiligheid in laboratoria. In hun lessen laten zij je vooral kennis maken met alle aspecten die een veiligheidsfunctionaris tegen kan komen in zijn werk. Die aanpak maakt snel duidelijk waar je de focus moet leggen bij het opzetten en onderhouden van veiligheid in je laboratorium. Tijdens de bijeenkomsten verweven de docenten presentaties met discussies en opdrachten. Iedere docent geeft je daarnaast opdrachten mee voor zelfstudie. Je leert zo ook veel van de andere deelnemers. De toetsing vindt plaats via 2 opdrachten, die je in jouw eigen werkomgeving moet uitvoeren. Het betreft een Risico Inventarisatie & Evaluatie van bestaande situaties binnen jouw laboratorium en het schrijven van een verbetervoorstel. Dit verbetervoorstel presenteer je aan het eind van de opleiding. Op deze manier profiteren jij en jouw organisatie direct van de resultaten. Tevens zul je een portfolio opstellen van elke lesdag die in de opdrachten verwerkt worden. Studiebelasting De opleiding veiligheidsfunctionaris laboratoria telt 8 bijeenkomsten verspreid over ongeveer 20 weken. Naast de bijeenkomsten dien je per week rekening te houden met circa 8 uur voor opdrachten en zelfstudie. De totale studiebelasting is ongeveer 130 uur. De opleiding wordt afgesloten met een presentatiemiddag, inclusief feedback op de opdrachten. Diploma Bij succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het postbachelor diploma Veiligheidsfunctionaris laboratoria. Resultaat Na afloop van deze opleiding ben je in staat om: + Binnen het laboratorium veiligheid verder te optimaliseren; + De veiligheid binnen de organisatie te monitoren en te managen; + Risico- inventarisatie en Evaluatie uit te voeren binnen uw bedrijf inclusief de nadere inventarisaties (bijvoorbeeld: gevaarlijke stoffen, bijzondere groepen, fysieke belasting etc.); + Verbeter maatregelen voor de veiligheid in het laboratorium te onderbouwen; + Veiligheidsbewustzijn binnen uw laboratorium verbeteren; + Enthousiasmeren en motiveren van medewerkers en leidinggevend kader. Opleidingsplaats en startdata Je kunt deze opleiding volgen in Breda. Je vindt de startdata op de website. Studiekosten en inschrijven De studiekosten van deze opleiding vind je op de website. Op de site kun je je tevens inschrijven voor de opleiding.