Avans+, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met meer dan 200 bachelor-, postbachelor- en masteropleidingen is Avans+ de toonaangevende opleider voor professionals. Persoonlijke benadering en praktisch toepasbare kennisverwerving staan centraal. Diverse locaties door heel Nederland; altijd dichtbij! Ook incompany trajecten. Inleiding De meeste medewerkers op laboratoria hebben minimaal een mbo- of hbo- laboratoriumopleiding achter de rug. Er zijn echter situaties dat laboratoriumwerk wordt uitgevoerd door werknemers die daar geen specifieke opleiding voor hebben gevolgd. Vaak betreft het relatief eenvoudig werk, waarbij geen diepgaande kennis van de scheikunde nodig is. Soms is het echter wel wenselijk meer inzicht te hebben in wat zich tijdens analyses en processen afspeelt. Door meer bewust de werkzaamheden uit te voeren creëer je meer kwaliteitsbesef, veiligheidsbesef en zelfstandigheid bij de medewerkers. In het programma van deze opleiding staan de verschillen beschreven die er zijn met de opleiding Basischemie niveau 4 (HAVO). Iets voor jou? De opleiding Basischemie niveau 3 (TL) is bedoeld voor laboratoriummedewerkers, procesoperators of mensen met een functie die aan de chemie is gerelateerd, die behoefte hebben aan de eenvoudige chemische achtergronden van hun werk. Natuurlijk is deze opleiding ook geschikt voor mensen die zijdelings met laboratoria en/of scheikunde te maken hebben. De volgende situaties zijn voor de (potentiële) deelnemers herkenbaar: + Er wordt van me verwacht dat ik op basis van mijn eenvoudige chemische kennis situaties in kan schatten. + Ik kom in aanraking met vakjargon. + Ik moet begrijpen waar ik mee bezig ben. + Je hebt weinig tot geen kennis van scheikunde Programma Tijdens de opleiding Basischemie komen de onderstaande onderwerpen aan bod: Dag 1: Definities chemie + Periodiek systeem + Bouw van atomen Dag 2: Het maken van verbindingen + Zoutvorming Dag 3: Metaalbinding en covalente bindingen + Metalen + Moleculaire stoffen Dag 4: De organische chemie + Koolwaterstoffen + Naamgeving koolwaterstoffen + Polymerisatie + Thermoplasten en thermoharders Dag 5: Scheidingsmethoden + Zeven en filtreren + Bezinken en centrifugeren + Extraheren + Indampen en kristalliseren + Absorberen en adsorberen + Chromatografie + Herkenningsreacties Dag 6: Chemische reacties + Reactievergelijkingen + Verbrandingsreacties + Oplossen van zouten in water + Neerslagreacties van zouten Dag 7: Rekenen met massa’s bij reacties Dag 8: Meer reacties + Reactiesnelheid + Ontledingsreacties + Zuur-Base reacties + Zuurgraad + Zuur-Base indicatoren Dag 9: Gehaltebepalingen + Titraties + Voorbeeld eindexamen Het verschil tussen Basischemie niveau 3 en niveau 4 Wanneer je Basischemie niveau 4 gaat volgen na de opleiding niveau 3 te hebben afgerond, zal je ongeveer 50% dezelfde stof tegenkomen (dus 50% herhaling en 50% nieuwe stof). Algemeen: Niveau 3 is gericht op kennis, rustig tempo, oppervlakkig (over alle onderwerpen het nodige), eenvoudige berekeningen en reactievergelijkingen, eindniveau Theoretische Leergang (TL). Niveau 4 is gericht op kennis en inzicht, stevig tempo, meer diepgang, moeilijkere berekeningen en reactievergelijkingen, eindniveau HAVO. Belangrijkste verschil in onderwerpen: BC3 alleen hydrofiel/hydrofoob BC4 verschil in elektronegativiteit, polaire en apolaire binding en dipool. BC3 géén H-bruggen BC4 wél H-bruggen BC3 alleen alkanen en alkenen BC4 ook aromaten, alcoholen, zuren, aminen, aminozuren, aldehyden, ketonen, amiden, esters BC3 polymeren alleen via polyadditie BC4 polymeren ook via polycondensatie: polyethers, polyesters, polypeptiden BC3 alleen rekenen van gram naar mol en omgekeerd BC4 ook rekenen met molair volume BC3 scheidingsmethoden: filtreren, destilleren, centrifugeren, extraheren, indampen, absorberen, herkenningsreacties BC4 géén scheidingsmethoden BC3 geen evenwichtsbeschouwing, geen evenwichtsvoorwaarde, géén verschuiving van evenwicht BC4 dit alles wél BC3 ontledingsreacties zoals thermolyse, elektrolyse en fotolyse BC4 niet expliciet genoemd BC3 definitie pH genoemd maar geen berekeningen. Geen logaritmen. Indicator alleen met papiertje BC4 wel pH berekeningen, indicatoren met omslagtrajecten BC3 geen amfolyten en buffers genoemd BC4 wel amfolyten en buffers behandeld BC3 helemaal geen redoxreacties BC4 wél redoxreacties, elektrolyse, galvanische cellen, corrosie Werkvorm Aan de hand van eenvoudige, maar heldere uitleg raak je snel bekend met de basisbegrippen van de chemie. Tijdens de cursus besteed je veel aandacht aan het maken en bespreken van opgaven. De contacturen tussen jou en docent(en) zullen bestaan uit 9 dagdelen van 3,5 uur gedurende ongeveer 5 maanden. Elke sessie (een middag of avond) bestaat uit de introductie van een nieuw onderwerp en terugkoppeling op oefeningen van voorgaande onderwerpen. Buiten de contactdagen om ben je vrij je eigen studie te plannen. De docent is ook tussen de lessen door bereikbaar voor vragen, zodat je je steeds optimaal kunt voorbereiden op de volgende contactdag. Er vinden gedurende de opleiding op verschillende momenten tussentoetsen plaats zodat jij (en de docent) goed kunnen monitoren of de stof voldoende geland is. Studiebelasting De opleiding bestaat uit 9 sessies van 3,5 uur met minimaal 2 weken tussentijd, zodat er voldoende tijd overblijft voor zelfstudie. De exacte startdatum vind je op de website. De overige lesdata en lestijden zijn bij de projectleider op te vragen. De totale studiebelasting is 130 à 150 uur. Dat is inclusief de negen dagdelen contacttijd van 3,5 uur. Aan zelfstudie besteed je ongeveer 10 uur per week. De zelfstudie is een gemiddelde en is afhankelijk van leervermogen, opleidingsachtergrond, praktijkervaring en ambitie. Diploma Elke deelnemer ontvangt hoe dan ook een bewijs van deelname. De opleiding wordt afgesloten met een eindtoets. Als je de toets met goed gevolg aflegt, ontvang je na afloop in plaats van een bewijs van deelname het diploma Basischemie niveau 3 (TL). Resultaat Na afloop van de opleiding Basischemie niveau 3 (TL) kun je: + Eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden + Bepalen of een stof zuiver is of een mengsel + Een aantal processen uit het dagelijks leven herkennen als chemische reacties + Van een aantal (soorten) reacties toepassingen noemen en vergelijkingen opstellen + Berekeningen uitvoeren aan reacties + De bouw van stoffen en reacties beschrijven m.b.v. begrippen als moleculen, atomen en ionen + Namen en symbolen van een aantal elementen geven en de plaats verklaren in het periodiek systeem + Een naam geven aan een structuurformule en v.v. + Scheikundige begrippen, symbolen en formules toepassen + Van een aantal zuren en basen de naam en formule geven, de deeltjes beschrijven en de eigenschappen en toepassingen noemen + Eigenschappen van metalen noemen en verschil tussen edelmetalen en niet-edelmetalen benoemen + Vorming van polymeren beschrijven en voorbeelden noemen Opleidingsplaats en startdata Je kunt deze opleiding volgen in Breda. Je vindt de startdata op onze website. Studiekosten en inschrijven De studiekosten van deze opleiding vind je op www.avansplus.nl. Op de site kun jij je tevens inschrijven voor de opleiding.