Bloedgasanalyse is niet meer weg te denken uit de routine van een klinisch chemisch laboratorium. Door het meten van een aantal parameters kan snel inzicht verworven worden in de zuur/base-status van de patiënt. Werk je met bloedgasanalyse apparatuur en wil je meer weten over de achtergronden en interpretatie van de uitslagen? Tijdens de cursus Bloedgasanalyse krijg je een duidelijk beeld van de theorie en actuele ontwikkelingen. Voor wie Deze cursus is bedoeld voor alle gebruikers van bloedgasanalyse apparatuur. Tijdens de cursus Bloedgasanalyse leer je: * de achtergronden van de meettechnieken van verschillende bloedgasanalyses kennen; * welke parameters worden gemeten bij bloedgasanalyse en het klinisch belang hiervan; * welke pre-analytische omstandigheden invloed kunnen hebben op de uitslagen; * bloedgas resultaten te interpreteren; * alkalose/acidose en de achterliggende oorzaak (respiratoir) te herkennen; * welke compensatiemethoden het lichaam gebruikt bij een alkalose/acidose. Meer informatie over data, prijs en programma vind je op onze website.