UK
NL
 
                   

Alles over en voor de labsector

Zoeken
LABinsights.nl

     

     

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Van conventionele analysetechniek naar snelle PCR-techniek

Stuur per email
Twitter dit bericht
Van conventionele analysetechniek naar snelle PCR-techniek , Cursus, , Breda
 

Cursus met een duur van 2 dagen, start

op 05-03-2018 in Breda
op in BredaToegang: betaald

INLEIDING
Conventionele analysetechnieken worden steeds vaker omgezet naar de snellere PCR-technieken (PCR staat hier voor Polymerase Chain Reaction). Dit vraagt van de analist kennis over en inzicht in het gebruik van moleculaire technieken en de monstervoorbewerking, zodat DNA-analyse met betrouwbare controles zonder contaminaties mogelijk is. Dit alles wordt uitgevoerd binnen de richtlijnen van het geldende kwaliteitssysteem (onder ISO/GMP/GLP).
IETS VOOR U?
U bent een laboratoriummedewerker met minimaal mbo+ of bachelorniveau (hbo). U werkt nog niet of nog maar kort met PCR-techniek en wil graag kennis en vaardigheden voor de dagelijkse praktijk opdoen. U wil de bij u op het laboratorium gebruikte moleculaire isolatie en analyse technieken begrijpen. U wil een PCR-analyse zelfstandig en betrouwbaar kunnen uitvoeren met bijbehorende monstervoorbewerking, waarbij optimalisatie ook tot de mogelijkheden behoort.
PROGRAMMA
Tijdens de eerste dag wordt u duidelijk waarom er op uw laboratorium wordt gekozen voor een PCR-techniek. Er zal u worden uitgelegd wat DNA en RNA nu precies is en hoe u dit kunt isoleren en zuiveren uit uw monstermateriaal zonder contaminatie. U leert de basisbegrippen en principes van de moleculaire (q)PCR-analysetechniek met o.a. de werking van DNA-replicatie, Taq polymerase, primers en probes. U krijgt uitleg over de verschillende PCR-methodes die er zijn (theoretisch en praktisch).
Op dag 2 leert u de PCR-data te analyseren en te verwerken. U analyseert tevens uw PCR-product met behulp van gel electroforese, waarbij de verkregen DNA-fragmenten zichtbaar worden. U leert aan de hand van de verkregen data meer over PCR-reacties, juiste interne amplificatiecontrole keuzes en Ct waardes te evalueren. Er wordt in gegaan op de optimalisatie van de PCR-analyse en troubleshooting en wat het remmende effect van de monstermatrix kan zijn op de PCR.
Tijdens de cursus besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:
DAG 1:
+ Waarom PCR?
+ De basisbegrippen vanuit de moleculaire biologie voor PCR (met o.a. nucleïnezuren, RNA, DNA en synthese).
+ Monsteropwerking en isolatiemethoden.
+ De basisbegrippen en principes van de PCR
(PCR-reactiecomponenten).
+ Werking en selectie van primers en probes (smelt- en annealingstemperatuur).
+ Diverse PCR-methodes (PCR, (RT)RT-PCR, qPCR, multiplex PCR).
+ PCR inzetten en uitvoering.
DAG 2:
+ Vervolg PCR-methodes.
+ De uitvoering van een qPCR.
+ Detectie, analyse en dataverwerking.
+ Scheiding en detectie van PCR-product met behulp van gel electroforese.
+ Selectie en analyse van controles voor de bevestigingsreacties.
+ Documentatie.
+ Contaminatie-problematiek (herkennen en voorkomen).
+ PCR-optimalisatie en troubleshooting.
+ Nieuwe ontwikkelingen (NGS).
WERKVORM
U gaat aan de slag op het geavanceerde laboratorium van Avans+, waar u vanuit de praktijk steeds wordt terug geroepen naar de theorie om de DNA-isolatiestappen en PCR-techniek beter te begrijpen. U werkt de verkregen PCR-data uit en beoordeeld deze, waarbij wordt ingegaan op de keuze van de controles voor de bevestigingsreacties en ontstane variaties. Tijdens de gehele cursus wordt u getraind door een ervaren trainer uit de moleculair technologische beroepspraktijk.
RESULTAAT
Na deze cursus kunt u de in uw laboratorium gebruikte PCR-techniek met isolatiemethode uitleggen. U heeft een goed inzicht in de diverse moleculaire technieken die bij PCR gebruikt kunnen worden. U kunt uw monsters zelfstandig en betrouwbaar voorbewerken met minimaal risico op contaminatie. U bent in staat zelfstandig een betrouwbare DNA-analyse uit te voeren en te beoordelen.

Meer informatie

Externe link
  ► Externe link

Organisator

 
 .
 .
 .