Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Login Laatste update: 26-09-2016
Lab-QAcademy
TEL: +31
FAX: +31
Postbus 90251
NL-1006 BG   Amsterdam
Contact
Lab-QAcademy is in 2010 opgericht door eigenaren/docenten drs. Peter Kootstra en dr. Cor de Ruiter, die specialist zijn op het gebied van accreditatie, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement.

Lab-QAcademy kent alle kanten van het accreditatie proces, als beoordelaar en als beoordeelde. De docenten hebben hun sporen verdiend in laboratoria als operationeel manager, kwaliteitsmanager en vakspecialist, deelname in (inter)nationale commissies op het gebied van kwaliteit en accreditatie en het werken als teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie, buitenlandse accreditatie-instellingen als de Belgische BELAC en het Ierse INAB, en als key expert voor de EU en voor de Wereldbank.
Peter Kootstra en Cor de Ruiter voeren al meer dan 20 jaar audits uit bij medische-, test- en kalibratie- laboratoria en inspectie-instellingen in Nederland en ver daarbuiten.
Daardoor zijn zij als geen ander op de hoogte van interpretaties en toepassing van de diverse kwaliteitsnormen ISO 15189, ISO/IEC 17025 EN ISO/IEC 17020. Waar nodig dragen zij zorg voor specifieke additionele expertise, zoals een communicatietrainster en trainingsactrice bij de cursus Interne Audit.

Lab-QAcademy is daarmee dé opleider voor kwaliteitscoördinatoren, leidinggevenden en (hoofd)analisten, (hoofd)inspecteurs en overige medewerkers van laboratoria en inspectie-instellingen, gericht op het opzetten, implementeren, toepassen en continu verbeteren van kwaliteitssystemen.

Lab-QAcademy heeft sinds de oprichting in 2010 met succes al vele tientallen cursussen gegeven in Nederland en in het buitenland.
Vanaf 2013 werkt Lab-QAcademy samen met Avans+ zodat beide organisaties een volledig pakket aan kwaliteits- en technische cursussen kunnen aanbieden aan laboratoria en inspectie-instellingen.

Actuele events

Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012
De eisen van de ISO/IEC 17020:2012 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Steekwoorden zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De doelstelling is dat de inspectie-instelling bij voortduring valide inspectieresultaten rapporteert. Consumenten, gebruikers en overheden (in het kader van aanwijzing) verwachten meer en meer dat inspectie-instellingen zijn geaccrediteerd. Programma Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17020:2012 (i.c.m. de verplichte ILAC P15). • Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit • Vertrouwelijkheid • Administratieve eisen • Organisatie en management • Personeel, kwalificatie, monitoring • Inspectieproces • Rapportage • Voorzieningen en apparatuur • Klachten en beroepen • Managementsysteem + kwaliteitsbeleid • Beheer van registraties • Interne audits en directiebeoordeling • Corrigerende en preventieve maatregelen De cursus wordt verzorgd door dr. Cor de Ruiter en drs. Peter Kootstra. Zij hebben samen zo’n 50 jaar ervaring en kennen beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen.
26-10-2018 | Cursus | 1 dag | Utrecht | Toegang: Betaald
Pragmatisch omgaan met EN-ISO/IEC 17025:2005 & 2017
Iedere medewerker van een laboratorium — van laboratoriumdirecteur tot analist — heeft te maken met kwaliteitseisen. ISO/ IEC 17025 is de meest gehanteerde norm voor het aantonen van de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Het lezen en begrijpen van de norm is niet eenvoudig. Vaak verslikken laboratoria zich in de omschrijvingen en tuigen een onwerkzaam bureaucratisch bouwwerk op dat veel tijd kost om te onderhouden en irritatie oplevert bij analisten. Op 29 november 2017 is de nieuwe EN-ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd! De eisen van de EN-ISO/IEC 17025 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Dit doen we uitgaande van het primaire laboratoriumproces, dat voor iedereen direct herkenbaar is. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De doelstelling daarbij is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Programma Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO/IEC 17025:2005&2017 zoals: • Organisatie en personeel • Onpartijdigheid • Managementsysteem en documentenbeheer • Contracten, inkoop en uitbesteding • Klachten en feedback van klanten • Identicatie en beheersing van afwijkingen • Interne audits en directiebeoordeling • Corrigerende maatregelen • Risico’s en kansen • Continue verbetering en PDCA-cyclus • Voorzieningen en apparatuur • Herleidbaarheid • Validatie van methoden • Meetonzekerheid • Monsterneming en behandeling van monsters • Kwaliteitscontroles • Rapportage De cursus worden verzorgd door dr. Cor de Ruiter en drs. Peter Kootstra. Zij hebben samen zo’n 50 jaar ervaring en kennen beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van EN-ISO/IEC 17025:2005 & 2017 die direct toegepast kunnen worden in de laboratoriumorganisatie.
01-11-2018 | Tweedaagse cursus | 2 dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
Pragmatisch omgaan met NEN-EN-ISO 15189:2012
Met het verschijnen van de NEN-EN-ISO 15189:2012 zijn de eisen voor medische laboratoria verder aangescherpt en uitgebreid. Een aantal medische laboratoria heeft de overstap van de 4e CCKL Praktijkrichtlijn naar NEN-EN-ISO 15189:2012 al met succes gemaakt. De komende jaren zullen diverse medische laboratoria deze overstap nog gaan maken. Per 1 juli 2019 wordt de 4e CCKL Praktijkrichtlijn immers de nitief ingetrokken. Het implementeren van alle eisen van NEN-EN-ISO 15189:2012 is niet eenvoudig en een grondige kennis over de eisen, interpretatie en toepassing van de norm zijn essentieel! De verschillen met de 4de CCKL Praktijkrichtlijn zijn (alle details in aanmerking genomen) aanzienlijk. De eisen van de NEN-EN-ISO 15189:2012 worden geleerd aan de hand van concrete voorbeelden, inspirerende opdrachten en workshops. Steekwoorden daarbij zijn “gezond boerenverstand”, “pragmatisch” en “efficiënt”. De doelstelling is dat het laboratorium bij voortduring valide resultaten rapporteert en deze kan interpreteren. Lab-QAcademy heeft al veel ervaring opgedaan met de transitiebeoordelingen en een uitstekend beeld waar de valkuilen liggen voor de medische laboratoria. Uiteraard worden de verschillen met de 4e CCKL Praktijkrichtlijn expliciet behandeld. Een actieve inbreng wordt zeer op prijs gesteld en wordt onder meer bewerkstelligd door vragen, opdrachten en discussies. De cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten, vakdeskundigen of interne auditoren op mbo-, hbo- of academisch niveau. Programma Tijdens deze cursus wordt kennis opgedaan van alle criteria van de ISO 15189:2012. • Organisatie en managementverantwoordelijkheid, ethiek en communicatie • Managementsysteem, kwaliteitsbeleid en documentenbeheer • Integratie van alle management- en technische processen, monitoring en evaluatie • Contracten, inkoop en uitbesteding • Adviezen • Klachten en feedback van gebruikers • Identificatie en beheersing van afwijkingen • Interne audits en beoordelingen door externe organisaties • Risicomanagement • Directiebeoordeling en doelstellingen • Corrigerende en preventieve maatregelen • Continue verbetering, suggesties van personeel, PDCA-cyclus • Personeelsmanagement, competentie- en prestatiebeoordeling • Voorzieningen en apparatuur • Kalibratie en metrologische traceerbaarheid • Verificatie en validatie van methoden • Meetonzekerheid • Pre-onderzoeks-, onderzoeks- en postonderzoeksprocessen • Kwaliteitscontroles • Rapportage en geautomatiseerde selectie en rapportage • Laboratoriuminformatiemanagement: validatie/verificatie en borging data-integriteit De cursus wordt verzorgd door dr. Cor de Ruiter en drs. Peter Kootstra. Cor de Ruiter is de auteur van de verschilanalyse ISO 15189:2012 versus de 4e CCKL Praktijkrichtlijn (gepubliceerd op de RvA/CCKLwebsite) en heeft sinds 2004 al vele initiële-, controle- en transitiebeoordelingen bij medische laboratoria uitgevoerd. Tevens hebben beide docenten de teamleiders van drie Europese accreditatieinstellingen opgeleid voor ISO 15189:2012. Na afloop heeft de cursist een goed beeld van de eisen en interpretaties van ISO 15189:2012 en de verschillen met de 4e CCKL Praktijkrichtlijn. De kennis kan direct worden toegepast in de eigen laboratoriumorganisatie. Een transitie kan op deze manier veel gemakkelijker worden gerealiseerd.
08-11-2018 | Tweedaagse cursus | 2 dagen | Utrecht | Toegang: Betaald
Risico’s en Kansen (Risicomanagement)
Het elimineren en/of beperken van risico’s en het benutten van kansen is een nieuw aspect in de borging van de kwaliteit binnen de laboratoria. In de ISO 15189:2012 voor medische laboratoria is risicomanagement als nieuw verplicht element opgenomen. Ook in de nieuwe ISO 9001:2015 en de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 zijn het omgaan met risico’s en kansen als nieuwe eisen opgenomen. Risicomanagement heeft als primaire doelstelling de continuïteit van het laboratorium te verzekeren. Risicomanagement betreft dus zowel management als technische processen. De focus bij ISO 15189:2012 en ISO/IEC 17025:2017 ligt meer op de werkprocessen. Naast de behandeling van de theorie, waarbij de tools die nodig zijn in het kader van het identificeren en beheersen van risico’s en het benutten van kansen, worden praktijkoefeningen gedaan. Hierbij worden contextanalyse, risicoanalyse, identificeren van kansen, risicoclassificatie, vaststellen en invoeren van beheersmaatregelen, benutten van kansen en het managen van risico’s aan de hand van casussen geoefend. Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, kwaliteitsmanagers, (hoofd-)analisten of vakdeskundi- gen in een medisch, test-, farmaceutisch of kalibratie- laboratorium. Programma • Inleiding risico’s en kansen • Integraal management van risio’s en kansen • Simpeler benadering uitgaande van alleen de werkprocessen • Risicoclassi catie • Oorzaakanalyse • Beheersmaatregelen en PDCA-cyclus De cursus wordt verzorgd door dr. Cor de Ruiter en drs. Peter Kootstra. Zij hebben samen zo’n 50 jaar ervaring en kennen beide kanten van het accreditatieproces, zowel bij de invoering van kwaliteitssystemen als laboratorium-en kwaliteitsmanager en in de rol van teamleider en vakdeskundige voor de Raad voor Accreditatie en andere Europese accreditatieinstellingen.
23-11-2018 | Cursus | 1 dag | Utrecht | Toegang: Betaald
ISO/IEC 17025:2017 Belangrijkste veranderingen
Op 29 november 2017 is de nieuwe ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. In verband met het verschijnen van deze nieuwe versie zal Lab-QAcademy in 2018 een aantal eendaagse MASTERCLASSES geven. Daarin zullen de verschillen tussen de huidige en de nieuwe versie uiteen zullen worden gezet en, zoals men van ons gewend is, een uitleg hoe op een pragmatische wijze aan de nieuwe en/of gewijzigde eisen invulling kan worden gegeven. Als teamleiders voor de Raad voor Accreditatie is Lab-QAcademy immers als geen ander op de hoogte van de interpretaties en toepassing van de nieuwe en/of gewijzigde eisen in de 2017 versie t.o.v. de 2005-versie!
07-12-2018 | Masterclass | 1 dag | Utrecht | Toegang: Betaald
MAXUS MEDIA
LABinsights.net LABinsights.de LABinsights.nl
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
SERVICE EN CONTACT flag