PFAS verbindingen vormen mogelijk een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu doordat ze niet biologisch afbreekbaar zijn, schadelijk zijn en zich gemakkelijk verspreiden in het milieu. Voor een correcte bepaling van PFAS componenten in de bodem én in het oppervlakte water zijn diverse application notes beschikbaar bij Da Vinci Laboratory Solutions. Tips voor een PFAS analyse Wist u bijvoorbeeld dat uit onderzoek gebleken is dat PFAS componenten kunnen hechten aan gesilaniseerd glas? Daarom is het van belang om de juiste vials en caps toe te passen. Ook vereist iedere PFAS matrix een andere voorbewerking en/of analyse. Daarnaast kunt u de PFAS analyse automatiseren met een SPE-LC/MS/MS methode. Een andere tip is het aanschaffen van kant-en-klare referentiestandaarden voor de PFAS Analyse. Da Vinci biedt als leverancier van AccuStandard deze standaarden aan, die ook in diverse handige mixen te bestellen zijn. Kies uit het standaard 14-componentenmengsel conform EPA-methode 537 voor de bepaling van geselecteerde geperfluoreerde alkylzuren in drinkwater geanalyseerd met LC / MS / MS en het meer uitgebreide 24-componenten mengsel. Er zijn ook enkele “neat” en PFCs oplossingen beschikbaar. Download de PFAS application notes of vraag de PFAS producten aan bij Da Vinci bij de afdeling supplies. Stuur hiervoor een E-mail naar supplies@davinci-ls.com of bel naar +31 10 2581878.

PFAS