PFAS Air Sampler voor het analyseren van PFAS in de lucht.

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
232 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: PFAS Air Sampler voor het analyseren van PFAS in de lucht.

Een luchtsampler genaamd FM4 voor per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) is ontwikkeld voor het analyseren van PFAS in lucht. PFAS-analyse met FM4 is een baanbrekende benadering, die de gelijktijdige verzameling en analyse van deeltjesvormige en gasvormige PFAS in de lucht mogelijk maakte.
Bij conventionele verzamelmethoden op basis van filtratie is nauwkeurige meting vaak moeilijk omdat gasvormig PFAS kan worden geadsorbeerd op deeltjes die op het filteroppervlak zijn verzameld. Een gasvormige PFAS kan tijdens de bemonstering veranderen in zijn niet-vluchtige vorm. Om deze beperkingen op te lossen, is de FM4 ontworpen met een impactor die het contact tussen deeltjes en gas minimaliseert en drie soorten absorptiemiddelen, die gelijktijdige verzameling van ionische en neutrale/vluchtige PFAS mogelijk maken.

Het verzamelde PFAS wordt geëlueerd met organische oplosmiddelen en gekwantificeerd met gaschromatografie-tandem-massaspectrometrie (GC-MS/MS) en vloeistofchromatografie-tandem-massaspectrometrie (LC-MS/MS). Conventionele actieve koolsoorten bevatten doorgaans gecompliceerde poriën. Ze zijn gebruikt als trappingsmateriaal voor PFAS; de volledige elutie van geadsorbeerd PFAS is echter moeilijk te bereiken. Daarom is er een nieuw functioneel adsorbens voor actieve kool (GAIAC) ontwikkeld, dat werd gebruikt als adsorbens van het gastype. GAIAC is een innovatief sorptiemiddel dat is samengesteld uit synthetische harsvezels met geoptimaliseerde porie- en oppervlakteactiviteit, die de verzameling en elutie van PFAS mogelijk maken.

link naar websiteicon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:PFAS Air Sampler voor het analyseren van PFAS in de lucht.

GL Sciences B.V.

Leverancier voor de Chromatografie GL Sciences B.V. te Eindhoven is onderdeel van GL Sciences Inc. Japan. Onze eigen producten zijn voor de chromatografie markt en bestaan uit GC en HPLC kolommen, GC Multi Mode... Lees meer