Nieuwe SZW lijst per 8 januari 2024 gepubliceerd via de Staatscourant

icon.highlightedarticle.dark Gevaarlijke stoffen
214 bekeken Laatste wijziging: 9 januari 2024
Etikettering van gevaarlijke stoffen
Etikettering van gevaarlijke stoffen | Foto: Adobe Stock

Veilig werken begint met weten waar je mee werkt. In Nederland sterven er elk jaar zo’n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Met 2.100 sterfgevallen per jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak. Nog veel meer mensen worden ziek. De symptomen komen vaak pas vele jaren later tot uiting.

Op dit moment is 80% van de slachtoffers gepensioneerd. Om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie strengt op het gebruik van de zogenaamde CMR stoffen.

Wat zijn CMR stoffen eigenlijk?

De afkorting CMR staat voor carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch. Blootstelling aan deze stoffen kan op termijn leiden tot kanker, schade aan onze genen of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht.

Voor deze stoffen geldt een actieve vervangingsplicht en een aanvullende registratieplicht wanneer het vervangen van een CMR stof niet mogelijk is.

SZW lijst per 8 januari 2024

Op 8 januari 2024 heeft de overheid een nieuwe versie van de SZW lijst gepubliceerd via de Staatscourant. Ten opzichte van de vorige versie, gepubliceerd op 5 juli 2023 kent de nieuwe versie een groot aantal wijzigingen.

Hieronder een overzicht van de (vele) wijzigingen per categorie.

Nieuwe stoffen op de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

 • Anorganische arseenverbindingen, waaronder:
  – Arseen trioxide (CAS nummer: 1327-53-3)
  – Lood arseniet (CAS nummer: 10031-13-7
  – Calcium arseniet (CAS nummer: 52740-16-6)
  – Natrium dioxoareseniet (CAS nummer: 7784-46-5)
  – Kalium arseniet (CAS nummer: 13464-35-2)
  – Tricalcium diarseniet (CAS nummer: 27152-57-4)
  – Koper arsenaat (CAS nummer: 10290-12-7)
  – Kalium arsenaat (CAS nummer: 10124-50-2)
 • Chroomtrioxide (CAS nummer: 1333-82-0)
 • C.I. Direct blue 6 (CAS nummer: 2602-46-2)
 • C.I. Direct brown 95 (CAS nummer: 16071-86-6)
 • C.I. Direct red 28 (CAS nummer: 573-58-0)
 • Heazlewoodiet (CAS nummer: 12035-71-1)
 • Nikkelsubsulfide (CAS nummer: 12035-72-2)
 • Nikkelboride (CAS nummer: 12007-00-0)
 • Nikkeldinitraat (CAS nummer: 13138-45-9)
 • Salpeterzuur nikkelzout (CAS nummer: 14216-75-2)
 • Nikkel(II)propanoaat (CAS nummer: 3349-08-4)

Nieuwe stoffen op de lijst van mutagene stoffen

 • Chroomtrioxide (CAS nummer: 1333-82-0)

Nieuwe stoffen op de lijst van voortplanting giftige stoffen

 • Chroomtrioxide (CAS nummer: 1333-82-0)
 • C.I. Direct black 38 (CAS nummer: 1937-37-7)
 • C.I. Direct blue 6 (CAS nummer: 2602-46-2)
 • C.I. Direct red 28 (CAS nummer: 573-58-0)
 • C.I. Pigment Yellow 34 (CAS nummer: 1344-37-2)
 • 2,3-dibroompropaan-1-ol (CAS nummer: 96-13-9)
 • Diisopentylftalaat (CAS nummer: 605-50-5)
 • Dioctyltindilauraat (CAS nummer: 3648-18-8)
 • Stannaan, dioctyl-, bis (kokos-acyloxy)derivaten (CAS nummer: 91648-39-4)
 • Kobaltnitraat (CAS nummer: 10141-05-6)
 • Metaflumizon (ISO) (CAS nummer: 139968-49-3)
 • E-metaflumizon (ISO) (CAS nummer: 852403-68-0)
 • Nikkeldinitraat (CAS nummer: 13138-45-9)
 • Salpeterzuur, nikkelzout (CAS nummer: 14216-75-2)
 • Tricresylfosfaat (CAS nummer: 1330-78-5)

Inventarisatie van CMR stoffen vaak niet op orde

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijven de inventarisatie en daarmee de registratie van CMR stoffen niet op orde heeft. Het is vaak geen onwil, maar het kost veel tijd om bij elke wijzigingen het register te voorzien van een update.

Wanneer je geen gebruik maakt van software (Chemwatch of SOFOS 360 van ITIS) zal je bij elke wijziging alle Safety Data Sheets van de leveranciers handmatig moeten controleren op aanwezigheid van bovenstaande CAS-nummers.

Met behulp van software is dit binnen enkele seconden inzichtelijk om de juiste maatregelen te kunnen treffen. Voor gebruikers van SOFOS 360 en Chemwatch is de nieuwe versie van de SZW-lijst nu beschikbaar. Kortom, voor een update van het register gevaarlijke stoffen!

Hulp nodig?

Na het lezen van dit artikel een vraag, de SZW lijst in Excel ontvangen of behoefte aan een vrijblijvende demonstratie van Chemwatch of SOFOS 360? Neem dan gerust contact met ons op meer informatie!

Succes met het bijwerken van het register gevaarlijke stoffen!

Direct naar de nieuwe SZW lijst icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Nieuwe SZW lijst per 8 januari 2024 gepubliceerd via de Staatscourant

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer