CMR registratie; welke gegevens moet ik bijhouden?

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
453 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: CMR registratie; welke gegevens moet ik bijhouden?

CMR stoffen kunnen op de lange termijn leiden tot kanker(carcinogenen), schade aan onze genen(mutagenen) of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht(reprotoxisch). Door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek sterven er jaarlijk 3000 mensen. In ruim 2100 gevallen is kanker de oorzaak. Symptomen door blootstelling aan CMR stoffen komen vaak pas vele jaren later tot uiting. Ruim 80% van de slachtoffers is gepensioneerd en daarom is het wettelijk verplicht om bij CMR stoffen op de werkplek een registratie bij te houden op persoonsniveau.

CMR stoffen op de werkplek
Maakt men binnen de organisatie gebruik van CMR stoffen? Dan is het wettelijk verplicht om voor alle CMR stoffen die vallen in categorie 1A en 1B een CMR registratie op persoonsniveau bij te houden. Het begint natuurlijk allemaal bij het op orde brengen van het register gevaarlijke stoffen. Om snel inzichtelijk te maken welke chemische producten één of meerdere componenten bevatten met een vermelding op de SZW-lijst maken een groot aantal organisaties in Nederland gebruik van het internationale Chemwatch of SOFOS 360 van ITIS.

Registratieplicht werkgever
– Vastleggen en bijhouden van gebruikte CMR stoffen op de werkplek
– Per CMR stof vastleggen/motiveren waarom vervanging technisch niet mogelijk is
– Hoeveel CMR stoffen die men binnen de organisatie jaarlijks vervaardigd, verbruikt of op voorraad heeft
– Registratie mate en duur blootstelling medewerkers aan CMR stoffen
– Registratie/vastlegging gebruikte PBM’s, getroffen technische en organisatorische maatregelen om blootstelling aan CMR stoffen zoveel als mogelijk te beperken
– Registratie toetsing van de blootstelling aan de wettelijke grenswaarde

Bewaartermijn CMR-registratie
Op 1 januari 1994 is in Artikel 4.10c van het Arbobesluit vastgelegd dat bedrijven wettelijk verplicht om de CMR-registratie op persoonsniveau te bewaren tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling.

Hulp nodig?
Op zoek naar software om het register gevaarlijke stoffen meerdere keren per jaar te controleren op aanwezigheid van CMR stoffen of het vastleggen van de CMR-registratie op persoonsniveau? Neem dan contact op met Wesley Jacobs van ITIS.

Aanmelden nieuwsbrief icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:CMR registratie; welke gegevens moet ik bijhouden?

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer