Dagelijks heeft 1 op de 6 mensen in Nederland te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Maakt men op de werkplek gebruik van CMR-stoffen? Dan heeft elke werkgever de plicht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de blootstelling wordt beperkt tot het minimum. CMR-stoffen kunnen op termijn leiden tot kanker, schade aan onze genen, of schadelijk zijn voor de voortplanting en het nageslacht. Werken met CMR-stoffen brengt dan ook de nodige risico's met zich mee voor de wernemers. Om die reden is het wettelijk verplicht om de STOP-strategie te hanteren bij CMR-stoffen op de werkplek. Substitutie Organisaties die te maken hebben met chemische producten is het wettelijk verplicht om een actueel register te hebben. Ook is het wettelijk verplicht om het register te controleren op aanwezigheid van CMR-stoffen. Voor de CM-stoffen is het verplicht om actief op zoek te gaan naar minder schadelijke alternatieven. Voor de R-stoffen geldt op dit moment een dringend vervangingsadvies. Technische maatregelen Wanneer vervanging niet mogelijk is dient de organisatie te motivering waarom vervanging technisch niet uitvoerbaar is. Ook dient men technische maatregelen te treffen om de blootstelling aan CMR-stoffen voor de medewerkers te beperken tot het minimum. Voorbeelden daarvan zijn is zorgen voor algemene ventilatie, standaard verwerken in een zuurkast of het plaatsen van puntafzuiging. Organisatorische maatregelen Werken met CMR-stoffen brengt ongeacht de technische maatregelen risico’s met zich meer voor de gezondheid van de werknemer. Om de blootstelling naast de organisatorische maatregelen verder te beperken is het aan te raden om de frequentie van de werkzaamheden te verlagen. In een groot aantal gevallen kunnen meerdere werknemers een bepaalde taak met een CMR-stof uitvoeren en kan de blootstelling verder omlaag gebracht worden door aan taakroulatie te doen. Persoonlijke bescherming De laatste stap bij het hanteren van de STOPstrategie is het gebruik maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Hierbij is het belangrijk dat de gebruikte middelen volledig zijn aangemeten, uitvoerig zijn getest en op de juiste manier worden gebruikt. Een specifieke werkpleinstructiekaart kan uitkomst bieden om werknemers te voorzien van een goede instructie om de beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Meer weten over veilig werken met CMR-stoffen op de werkplek? Vraag dan via wesley.jacobs@itis.nl het GRATIS E-book: Veilig werken met CMR-stoffen aan.

Geschreven door
CMR-stoffen