In Nederland sterven er jaarlijks zo'n 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Met ruim 2.100 sterfgevallen per jaar is kanker de meest voorkomende beroepsziekte. Ter vergelijking; in 2021 vielen er 582 verkeersdoden bij verkeersongevallen. Om die reden controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie streng op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek. Met name bij het gebruik van CMR stoffen op de werkplek. Om organisaties, bedrijven en instellingen inzicht te geven in de stoffen die als CMR behandeld moeten worden publiceert de Rijksoverheid tweemaal per jaar de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wijzigingen ten opzichte van de vorige SZW-lijst Op de nieuwe SZW-lijst zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige lijst, gepubliceerd op 3 januari 2022, te herkennen aan het “•” teken. Aan de nieuwe SZW-lijst van 6 juli jl. zijn in totaal 9 wijzigingen toegevoegd aan de lijst van kankerverwekkende stoffen en 32 wijzigingen aan de lijst van voortplanting giftige stoffen. Is er sprake van wijziging in het eigen register? Vraag dan direct aan de leverancier om een nieuwe veiligheidsinformatieblad en deel deze met alle medewerkers op de werkvloer. Voor de CM-stoffen geldt namelijk een actieve vervangingsplicht en voor de R-stoffen een dringend vervangingsadvies. Is vervanging niet mogelijk? Dan geldt voor alle CMR-stoffen een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Gerelateerde artikelen op dit platform: - Hanteer de STOP-strategie bij CMR-stoffen op de werkplek - CMR stoffen herkennen op de werkplek doe je zo! De wijzigingen op de nieuwe SZW-lijst ontvangen in Excel? Stuur dan een bericht naar wesley.jacobs@itis.nl

Geschreven door
regelgevingSZWCMR-stoffen