NEN-EN-14470-1 voor brandwerende veiligheidskasten

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
697 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: NEN-EN-14470-1 voor brandwerende veiligheidskasten

Wat houdt de NEN-EN-14470-1 norm voor brandwerende veiligheidskasten in? Samen met de PGS 15-richtlijn legt deze norm uit hoe bedrijven en instellingen om moeten gaan met de opslag van gevaarlijke stoffen. Het is tamelijk complexe regelgeving, daarom kijken we in dit artikel uitgebreid naar hoe dit de keuze voor een brandwerende veiligheidskast of chemiekast beïnvloedt. Leuke bonus, aan het einde van dit artikel zie je hoe een van onze veiligheidskasten indrukwekkend presteert in een gesimuleerde brand.

In Nederland zijn vrijwel alle Europese EN-normen overgenomen door de Nederlandse staat, die er NEN-normen van maakt. In België werkt men niet met Nederlandse NEN-normen. De brandwerende kasten die wij in België leveren voldoen aan de Belgische NBN-normeringen.

We kiezen er in dit stuk voor om te werken met de Nederlandse normbeschrijving. Uiteraard geven we graag toelichting als er vragen vanuit de Belgische markt zijn over normering.

De belangrijkste, leidende normering voor brandwerende veiligheidskasten is NEN-EN-14470-1. Deze norm is de opvolger van NEN 2678 en in het leven geroepen om certificering beter te kunnen standaardiseren, de productopvangcapaciteit op een andere manier te berekenen en niveaus voor brandwerendheid toe te voegen. Deze laatste noemen wij ook wel veiligheidsklassen en deze maken het makkelijker om veiligheidskasten van elkaar te onderscheiden.

Veiligheidsklassen chemiekasten

Het is door de veiligheidsklassen voor chemiekasten gelukkig makkelijker geworden om de verschillende veiligheidskasten van elkaar te onderscheiden. De NEN-EN-14470-1 norm onderscheidt nu namelijk vier niveaus die corresponderen met de brandwerendheid. Het laagste niveau is 15, het hoogste is 90, dat betekent dat deze chemiekasten van 15 tot 90 minuten bestand zijn tegen brand. Ieder Europees land mag zelf bepalen welk niveau zij eist, Nederland kiest voor een ondergrens van 30 minuten brandwerendheid.

Volgens de NEN 2678 normering moet een chemiekast een brandwerendheid hebben van 40 minuten, de zogenoemde veiligheidsperiode, bij een maximale hoeveelheid van 150 liter aan gevaarlijke stoffen. Voor bepaalde categorieën gevaarlijke stoffen is dit in de nieuwe norm aangescherpt: bijvoorbeeld bij de opslag van spuitbussen en bij hoeveelheden boven de 150 liter is een brandwerendheid van 60 minuten tegenwoordig het minimum. Daar komt bij dat voor veel van onze klanten bij onderzoeksinstellingen en bedrijven de 60 minuten een belangrijke voorwaarde is.

Maar er is slechts een klein verschil tussen de productiekosten van een 60 en een 90 minuut brandwerende veiligheidskast. Daarom biedt Laser2000 standaard een 90 minuten brandwerende chemiekast aan in diverse formaten. Daarmee voldoet u altijd aan de in de normering gestelde eisen.

NEN-EN-14470-1: Lekbak veiligheidskast

Zowel de nieuwe NEN-EN-14470-1 als de oude NEN 2678 normering spreekt over de noodzakelijkheid van de scheiding van onverenigbare combinaties van chemicaliën. Zij schrijven beide voor dat een brandveiligheidsopslagkast voorzien moet zijn van een afzonderlijke lekbak per categorie gevaarlijke stof. Dit om te voorkomen dat bepaalde gevaarlijke stoffen op wat voor manier dan ook met elkaar in aanraking komen. In al onze veiligheidskasten is daarom een lekbak én een reservoir te plaatsen zodat meerdere categorieën stoffen in de brandwerende kast opgeslagen kan worden in overeenstemming met de norm.

PGS 15 Brandveiligheidskast

De PGS 15 richtlijn is opgesteld om bedrijven en instellingen te helpen om het werken met gevaarlijke stoffen veiliger te maken. Veiliger voor de mensen die ermee werken, de omgeving en het milieu. Daarom voorziet deze richtlijn in alles wat te maken heeft met brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuvriendelijkheid. De PGS 15 richtlijn en de NEN-EN-14470-1 normering gaan hand in hand voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

Met name brandveiligheid krijgt veel aandacht. Iedereen begrijpt dat de chemicaliën die niet opgeslagen zijn in een brandveiligheidskast de gevolgen van een eventuele brand verergeren. Er kan een explosie optreden, de brand kan versnellen of er kan giftige rook ontstaan als de chemicaliën bij de brand betrokken worden. Maar een brandveiligheidskast voorziet ook in het omgekeerde scenario; wat als er in de kast een reactie een gevaarlijke reactie ontstaat? Ook in dat geval is de brandveiligheidskast in staat om de omgeving te beschermen.

Brandwerendheid in beeld

Onderstaande video laat zien dat de brandveiligheidskasten van Lab Companion brandwerend zijn tot de vereiste 90 minuten. De binnentemperatuur komt lange tijd niet boven de 100 graden celcius uit!

Brandwerende veiligheidskasten

Wil je weten welke opties jouw brandwerende veiligheidskast compleet maken? Vertel ons meer over jouw werksituatie en we laten zien welke configuratie daar het best bij past. Ben je bijvoorbeeld vooral bezig met biologische monsters? Dan is waarschijnlijk een andere configuratie gewenst dan bij de opslag van chemicaliën. Neem contact op met onze specialist Svante van der Rijst via de website of +31-297-266191 en hij helpt je graag verder.

Brandwerende kasten icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark