En nee, ik had niet verwacht dat jullie het over de kleur groen zouden hebben, maar ook over groen in de zin van duurzaamheid, milieubewust, bewustwording van het feit dat er ook na ons werkzame leven een andere generatie in het laboratorium staat. Als het even kan met minder schadelijke middelen, voor zowel mens, dier als milieu.

Als ik nadenk over hoe het was toen ik de laboratoriumopleiding deed, startend eind 1978, waren er nog geen bezwaren tegen het gebruik van benzeen, om maar een voorbeeld te noemen.

Met de mond pipetteren…?

Sterker nog, ik meen me te herinneren dat dat zelfs nog met de mond gepipetteerd werd… niet te lang over nadenken maar. Er waren ook stoffen waar wat lacherig over gedaan werd, pyridine was zoiets. De jongens uit de klas hadden gehoord dat dat negatieve invloed kon hebben op de potentie, dus hadden bezwaar tegen het gebruik ervan.

De stoffen waar nu van bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn of kunnen zijn, ach, dat was destijds minder spannend blijkbaar.

Met de wetenschap van nu zouden we andere keuzes maken, maar is dat eigenlijk niet met veel dingen het geval? Dus ja, ik ben voor een groen lab, veel bewuster omgaan met dat wat we gebruiken, al dan niet door het riool spoelen (steeds minder gelukkig) en ook bewust kijken of er alternatieven zijn.

Binnen- en buitenruimte laboratoria vergroenen

Zo kunnen wij ook met een gerust geweten de labdeur achter ons dichttrekken, als onze tijd erop zit en de volgende – jongere – generatie het overneemt. Met vertrouwen dat ze veilig kunnen werken. Dus ja, ik ben zeker in dat opzicht voor vergroening.

Daarnaast is bewezen dat planten de lucht kunnen zuiveren en weet iedereen dat de buitenlucht ons goed doet. Richt dus richt de binnen- en buitenruimte van laboratoria – waar mogelijk – zoveel mogelijk in met groen, in plaats van straatstenen en beton. Ik wens eenieder een groen 2024 toe.

Anita te Riet adviseert de redactie van LABinsights