De Acid Line is speciaal voor de opslag van zuren en basen. De uitschuiflades zijn van polyethyleen en hebben hierdoor een hoge resistentie. Daarnaast wordt er in elk compartiment apart geventileerd. De kast heeft nu betere, roestbestendige scharnieren, verstelbare pootjes en soft-close deurdemper. In de praktijk blijken zuren en basen nogal eens in een brandveiligheidskast te staan, terwijl die daar niet in thuis horen. Gevaarlijke stoffen met een ADR 8-codering (corrosieve stoffen, 'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route') hebben doorgaans geen bijkomend brandgevaarlijk karakter. Daarom hoeven deze stoffen niet opgeslagen te worden in een brandveiligheidskast. Wanneer dit wél gebeurt, bestaat zelfs de kans dat de stalen elementen die mede de brandwerendheid garanderen, gaan corroderen en hierdoor hun werk niet kunnen doen wanneer er calamiteiten uitbreken.

zuren en basenBrandveiligheidskasten