De meeste organisaties zijn zich aan het voorbereiden op het nieuwe normaal. Daarbij is de 1,5 meter maatgevend. Maar ook ventilatie en goede richtlijnen voor toilethygiene zijn belangrijk. In bijgevoegd webinar wordt goed toegelicht waarom en worden aandachtspunten en richtlijnen gegeven. Het TVVL, kennisplatform voor installatietechniek, heeft ook een duidelijke, begrijpelijke FAQ over gebouwinstallaties in relatie tot Corona opgesteld.