In Nederland zijn er ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1 werknemer werkt of wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 400 bedrijven beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en behoren daarom tot de hoog-risicobedrijven, BRZO-bedrijven. De afkorting BRZO staat voor Besluit, Risico's Zware Ongevallen. Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen Voor veel bedrijven het toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen door de Inspectie SZW een belangrijke motivatie om blijvend aandacht te besteden aan het beleid gevaarlijke stoffen op de werkplek. Helaas blijkt uit het toezicht op werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020 dat bedrijven zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van de risico's van gevaarlijke stoffen. Het ontbreekt vaak aan aandacht voor en kennis over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, de risico's en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld. Zorgplicht werkgever Het is belangrijk om in beeld te hebben welke gevaarlijke stoffen er gebruikt worden, ontstaan of op voorraad zijn op de werkvloer. De werkgever is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Wanneer men geen goed beeld heeft van het aantal gevaarlijke stoffen op de werkplek kunnen niet de juiste maatregelen worden getroffen of bijvoorbeeld op zoek gaan naar veiligere alternatieven voor stoffen met een CMR en/of ZZS-classificatie. Aantal slachtoffers in Nederland In Nederland sterven er jaarlijks zo'n 3000 werknemers aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In de meeste gevallen is kanker de hoofdoorzaak. Daarnaast gaan er jaarlijks bijna 100.000 gezonde levensjaren verloren als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Waarom het belangrijk is het stoffenbeleid op orde te hebben? Omdat de gevolgen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen vaak niet direct meetbaar zijn. De medewerkers worden pas vele jaren na de blootstelling ziek. Rapportage toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen In 53 pagina's tellend rapport blikt de Inspectie SZW op hoofdlijnen terug op het toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020. Wilt u het rapport ontvangen in PDF? Neem dan contact met mij op via wesley.jacobs@itis.nl.

Geschreven door
Gevaarlijke stoffen