Stappen STOP-principe in een handig overzicht

icon.highlightedarticle.dark Gevaarlijke stoffen
875 bekeken Laatste wijziging: 8 augustus 2023
STOP-principe
STOP-principe | Foto: Denios

Kent u de volgorde van de beschermingsmaatregelen bij veilig werken met gevaarlijke stoffen? Volg de stappen van het STOP-principe uit de Arbowet met dit handige overzicht.

De effectiviteit van een veilige werkplek voor gevaarlijke stoffen

Als werkzaamheden met gevaarlijke stoffen niet kunnen worden vermeden, moeten technische beschermende maatregelen worden genomen. De afzuiging vangt stoffen en dampen af bij de bron van het gevaar en voorkomt daarmee dat ze door de ruimte en in de ademzone worden verspreid.

In vrijwel alle sectoren van de industrie, laboratoria en de openbare dienstverlening voeren medewerkers werkzaamheden uit met gevaarlijke stoffen. Zonder effectieve afzuiging van gevaarlijke stoffen, zoals stof en dampen, kunnen deze zich door de ruimte verspreiden en in de ademzone komen en mogelijk aanzienlijke schade aan de gezondheid veroorzaken.

Naleving van het blootstellingsniveau op de werkplek

Als werknemers tijdens het werk blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijk stoffen, dan is de werkgever verplicht de gevaren op de werkplek te beoordelen en passende beschermende maatregelen te nemen. Voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen geeft het blootstellingsniveau een MAC waarde aan waarbij werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen. De uitkomst van de blootstellingsbeoordeling moet worden vergeleken met de wettelijke grenswaarde van de betreffende stof of stoffen. Als het blootstellingsniveau hoger blijkt te zijn dan de grenswaarde, moeten direct maatregelen worden genomen.

Rangschikking van beschermende maatregelen volgens het STOP-principe

De term ‘STOP’ bepaalt de volgorde die gevolgd moet worden om de risico’s onder controle te houden. Bekijk de video en maak gebruik van de poster.

Bekijk de Poster icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Stappen STOP-principe in een handig overzicht

DENIOS BV

Visie en missie: Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s voor ons milieu en uw medewerkers. Bovendien draagt het bij aan een leefbare maatschappij... Lees meer