De technische school waar hij zijn opleiding volgde, sloot niet volledig aan bij wat Philips nodig had. Hij leerde zijn vak op de werkvloer, waar de machines zoemden en vonken dansten.
Philips was zijn leerschool.

Nu, vele decennia later, zie ik een vergelijkbaar fenomeen opnieuw opkomen. De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat beginnende analisten weer naar de kern gaan van werken en leren.

Laboratoriumopleidingen sluiten niet meer naadloos aan op de praktijk en soms worden analisten aangenomen met een andere opleidingsrichting. Denk bijvoorbeeld aan analisten met een achtergrond in Applied Sciences die werkzaam zijn bij klinisch chemische laboratoria. Het binnenhalen en behouden van talent staat centraal en laboratoria investeren heel bewust in scholing.

Maar er is nog een andere revolutie gaande: die van digitale oplossingen. Het gebruik van slimme software, met beslis-algoritmes en trendanalyses, levert inzichten die voorheen veel meer tijd en menselijke expertise vergden. De schaarste op de arbeidsmarkt dwingt laboratoria om te veranderen. Ze omarmen technologieën die de efficiëntie verhogen en de precisie verbeteren. Meer doen met minder mensen.

Op dit moment zie ik in de laboratoria steeds vaker een samenspel van werken en leren, waarbij traditioneel analistenwerk hand in hand gaat met nieuwe technologieën. Naast monsterstromen en chemische analyses bestaat er een wereld waarin datastromen en data-analyses de toon zetten. Dit past bij het innovatieve karakter van labs om zich voortdurend aan te passen aan een wereld die in een hoog tempo verandert.

Werken en leren, gedreven door schaarste en verrijkt door innovatie, vormt de ruggengraat van onze moderne laboratoria. Mijn vader, nu met pensioen, zou trots zijn op deze evolutie, waarin oude ambachten en nieuwe technologieën harmonieus samenkomen om de grenzen van het mogelijke te verleggen.