Er bestaat, ook in deze coronacrisis, geen recht op thuiswerken. Voorwaarde is wel dat voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen om veilig te kunnen werken. Ook als een medewerker tot een risicogroep behoort of een persoon binnen zijn huishouden tot een risicogroep behoort, mag van de medewerker gevraagd worden om naar het werk te komen. Dit kan tot ongerustheid leiden bij medewerkers die hiermee te maken hebben. Het is met de continue veranderende maatregelen lastig om hier iets over te zeggen maar ik doe toch een poging. Wie behoren nu tot de kwetsbare groepen? Daar heeft het RIVM en definitie voor en die hangt samen met of je gevaccineerd bent of niet. Bij de eerste golf werd daar een vrij grote groep mensen onder gerekend, ook mensen met asthma, suikerziekte en mensen obesitas. Met de komst van het vaccin is deze groep veel kleiner geworden en beperkt zich tot niet-gevaccineerden met onderliggende aandoeningen en mensen met ernstige afweerstoornissen bij wie vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Zie voor een actuele opsomming van ziektes de bijgevoegde link onder het kopje 'Risicogroepen en COVID'. Voor de zwangere werkneemster zijn er aanvullende adviezen: Zwangeren hebben geen verhoogde kans om COVID-19 op te lopen. Wel is voor zwangeren die tot een risicogroep behoren de kans op een ernstiger verloop van COVID-19 groter. Ook zwangere vrouwen van 35 jaar en ouder, met overgewicht (BMI Body Mass Index van 30 of hoger) of met een niet-westerse achtergrond hebben een hoger risico op een ernstiger beloop. Zie voor extra uitleg de bijgevoegde link onder het kopje 'Zwangerschap en COVID'. En sinds kort zijn er ook aanwijzingen dat als de zwangere niet gevaccineerd is het ongeboren kind een verhoogd risico loopt, de kans op een miskraam groter is. Wat kan je doen: Stap 1: richt de werkplek zo in dat iedereen veilig kan werken zonder besmet te raken met COVID-19. Stap 2: overleg bij blijvende ongerustheid met de leidinggevende, probeer er samen uit te komen. Stap 3: schakel bij blijvende ongerustheid en meningsverschillen de bedrijfsarts in, deze kan advies geven. Goed om te weten: elke medewerker heeft het recht om, eventueel anoniem, naar de bedrijfsarts te gaan voor het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. Belangrijk aandachtspunt is in ieder geval dat voor zwangeren en kwetsbare medewerkers de 1,5 m regel blijft gelden ook als er versoepelingen komen.

coronaCovid-19