NPR 4500:2022 "Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij de NEN-EN 14175-normenserie’ is gepubliceerd. Deze praktijkrichtlijn geldt voor iedereen die betrokken is bij de inrichting en/of het beheer en onderhoud van laboratoria waar zuurkasten worden gebruikt. De vorige editie van NPR 4500 uit 2008 is op een groot aantal punten aangepast aan de herziene versie van NEN-EN 14175-3 uit 2019 en nieuwe delen in de NEN-EN 14175-normenserie. De Europese normenserie en dus ook NPR 4500:2022 beschrijven de veiligheidseisen en prestatiecriteria van zuurkasten, de beproevingsmethoden voor typetest voor op locatie en geven aanbevelingen voor installatie en onderhoud. In aanvulling op NPR 4500 geeft NVN-CEN/TS 17441 meer informatie over planning, ontwerp en onderhoud van ventilatiesystemen bedoeld voor onder meer het afzuigen van zuurkasten en ventileren van laboratoria waarin zuurkasten worden toegepast. De keuze voor een bepaalde zuurkast wordt mede bepaald door het gebruik. Zo kunnen aan zuurkasten voor R&D-toepassing andere eisen worden gesteld dan aan zuurkasten gebruikt voor routineanalyses. Voor recirculatiekasten, die buiten deze richtlijn vallen, is ondertussen ook een Europese norm in ontwikkeling.

NPR 4500:2022NENnorm