Herziening internationale norm ringonderzoeken

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
109 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Herziening internationale norm ringonderzoeken

Op dit moment loopt de herziening van de internationale norm voor ringonderzoeken, ISO/IEC 17043. Deze norm is van belang voor interlaboratoriumvergelijkingen en wordt gebruikt voor accreditatie. Vanuit Nederland is een positieve stem uitgebracht.

ISO/IEC 17043 omschrijft de competenties van leveranciers van ringonderzoeken, ook wel proficieny testing genoemd, en de ontwikkeling en operatie van dit soort testen.

Belangrijke wijzigingen

Aanleiding voor de herziening is dat een aantal verwante normen als ISO/IEC 17025, ISO 17034, Guide 35 en ISO 13528 is herzien. Na de herziening sluiten de structuur en eisen in ISO/IEC 17043 weer aan bij deze normen.

Draft International Standard

Op dit moment bevindt de herziening zich in de fase van de Draft International Standard (DIS). Dit betekent dat de norm aan het einde van het herzieningsproces zit. De norm wordt naar verwachting in de eerste helft van 2023 gepubliceerd. Afhankelijk van de voorgang is dat in het eerste of tweede kwartaal van 2023.

Nederlands inbreng

Nederlandse belanghebbenden zijn georganiseerd in de nationale normcommissie. Deze groep experts speelt een zeer actieve rol in de herziening. Het Nederlandse standpunt wordt voorbereid en uitbracht door NEN. Ook gaan partijen naar de internationale vergadering. Vanuit Nederland is een positieve stem uitgebracht op de DIS.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Pim Pasman, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 510 of e-mail [email protected].

nationale normcommissie icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Herziening internationale norm ringonderzoeken

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer