De nieuwe Milestone FMA-80 kwikanalyser heeft een hoge gevoeligheid en zeer lage detectiegrenzen voor het meten van kwik op sporenniveau. In 2 minuten is een nauwkeurige kwikbepaling in water of destruaten uitgevoerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door detectie met atomaire fluorescentiespectrofotometrie (AFS) dat een betere lineariteit en stabielere basislijn heeft dan atomaire absorptiespectrometrie (AAS). Zoals bij de al langer bestaande Milestone DMA80L wordt het kwik omgezet in gasvormige toestand door reductie van de opgeloste kwikionen met tinchloride en daarna gescheiden van de oplossing. Het gasvormig kwik wordt vervolgens met een argongasstroom meegevoerd naar de fluorescentie- of absorptiemeetcellen. Hiermee wordt een detectielimiet bereikt van 0,1 ppt bij watermonsters en kan kwik bepaald worden van 0,01 ng tot 1.000 ng absoluut in watermonsters en destruaten. Het grote meetbereik wordt verkregen door een meetcuvet die is uitgerust voor drie verschillende concentratiegebieden. De FMA-80 is geschikt voor kwikbepaling in water, voedingsmiddelen, milieumonsters, chemicaliën en is in lijn met EPA 245.1, EPA 245.2, EPA 245.5, EPA 245.7, EPA 1631, EN 1483, EN 12338, EN 13806 en EN 13506.

Geschreven door