Het Nationaal Groeifonds heeft de groeifondsaanvraag van PharmaNL onder voorwaarden goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van 80 miljoen euro. Hiermee zegt PharmaNL in te kunnen zetten op het versterken en opschalen van de onderzoeksfaciliteiten en het werven van gespecialiseerd personeel. Verwacht wordt dat dit een impuls zal geven aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën en productiemethoden. PharmaNL is een landelijk publiek-privaat consortium bestaande uit Leiden University / Leiden UMC, Campus Groningen, LIFE Cooperative, Pivot Park en in nauwe samenwerking met FAST.

subsidie