Houd kwaliteitsmanagement praktisch en creëer draagvlak in de cultuur van jouw organisatie. Tenslotte is de kennis van medewerkers de basis voor verbeteringen. Door communicatie en kennisdeling centraal te stellen ben jij als kwaliteits- functionaris niet meer degene die brandjes blust, maar tillen je mensen de kwaliteit naar een hoger plan. Vijf tips voor het versterken van het draagvlak:

1. Zet je organisatiecultuur slim in

De organisatiecultuur gaat over hoe mensen met elkaar omgaan, samenwerken of wat de hiërarchie is. Deze is nauw verwant aan de ziel van jouw organisatie, en daarmee jouw kwaliteitsmanagement. Het type cultuur van de organisatie heeft veel invloed op kwaliteitsmanagement, dus zet hem in.

2. Toon leiderschap

Het gaat bij leiderschap om de grote lijnen, om motivatie en inspiratie.Het motiveren en enthousiasmeren van medewerkers lukt alleen als het management zelf volledig gelooft in kwaliteitszorg, het goede voorbeeld geeft en doet wat ze belooft.

3. Zorg voor transparantie in informatie en resultaat

Deel de resultaten en informatie. Niet of onvoldoende communiceren kan leiden tot wantrouwen bij medewerkers. Transparantie zorgt voor een hogere betrokkenheid en bewustwording. Hierdoor krijg je positieve en negatieve feedback uit de organisatie.

4. Creëer bewustzijn

Kwaliteit wordt op de werkvloer gemaakt. Betrek medewerkers bij voorstellen en doorvoeren van verbeteringen en de redenen erachter. Dit maakt ze intrinsiek gemotiveerd om input te geven en de werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren.

5. Keep it simple

‘Het is te veel werk en het is te uitgebreid’ is de meest genoemde reden waarom een bestaand kwaliteitssysteem niet gedragen wordt binnen een organisatie. Respecteer de vakkennis van een professional, houd overbodige ballast buitenboord en kies voor praktische en eenvoudige systemen die waarde toevoegen.

Wil jij als kwaliteitsverantwoordelijke ook meer draagvlak creëren in jouw organisatie? Kom dan naar onze cursus:

Kwaliteitszorg voor kwaliteitscoördinatoren
kwaliteitsmanagementkwaliteit