Is dit een groene kolom?

icon.highlightedarticle.dark Tech & Analyse
3 februari 2023
Article image of: Is dit een groene kolom?

Duurzaamheid is natuurlijk allang een aandachtspunt in het lab, met recycling van oplosmiddelen als een van de vele voorbeelden. Maar welke stappen kunnen we maken die een systeemverandering teweeg zouden kunnen brengen? Waarbij er echt een ‘paradigm shift’ optreedt? Zo maar eens wat brainstormend vallen me een aantal ideeën binnen.

Zou het lukken om een HPLC-kolom van papier te maken, net zoals de rotjes van knalvuurwerk, waarbij er veel laagjes papier strak omgewikkeld over elkaar zitten? Of een spectrometer waarbij je telefoon de detector is, omdat daar al zo verschrikkelijk veel technologie in zit. Je plaatst dan je telefoon in een houder, waarbij de kast van de spectrometer voor de integratie met monsterhouder en de communicatie met LIMS-systemen verzorgt. De kast van de spectrometer is natuurlijk van gerecycled materiaal gemaakt.

Of wellicht 3D- geprint waarbij de ‘inkt’ gemaakt kan worden van afvalplastic. Ik denk dat we allemaal zien dat het hergebruik van materialen enorm gaat toenemen, ook omdat er vanuit overheden een enorme focus op ligt. Recentelijk is er een nieuwe EU-directieve voor Plastic Packaging and Waste Directive (PPWD) aangenomen, waarin verplicht gesteld wordt dat verpakking meer dan 70% recyclebaar moet zijn, anders kan deze vanaf 2030 niet gebruikt worden in de EU. Dat lijkt ver weg, maar gezien de tijd die productontwikkeling van grotere apparatuur vergt, komt het toch snel dichterbij. Als we daar dan ook de gemiddelde levensduur van apparatuur bij op tellen zijn we ver in dertiger jaren.

Er is ook geld beschikbaar om in vergroening te investeren. Zo is er vanuit het Nederlands groeifonds 124 miljoen euro gereserveerd voor plastic recycling. Meten en karakteriseren heeft een prominente plaats gekregen in dit groeifonds, wat nu vorm krijgt in de organisatie Plastic Recycling NL. Er wordt in zogeheten demonstrators een plek gecreëerd waar goede ideeën voor karakteriseren en sorteren uitgeprobeerd kunnen worden. Dus kom maar op analytisch Nederland, laat je spierballen – eh, innovatiekracht – zien! En zo is deze column Insights toch nog een groene kolom geworden.

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Abonneren icon.arrow--dark