Taco van der Maten adviseert de redactie van Labinsights

Inmiddels zijn de meeste mensen net weer terug van vakantie en velen weer aan werk. Is er veel veranderd in de afgelopen zomermaanden? Qua COVID-19 niet.

Hybride

Helaas zijn we nog niet van de gevolgen van de pandemie af en wordt hybride werken waarschijnlijk de norm. Hoe hebben we het werk de laatste jaren zien veranderen, en dan vaak in positieve zin? De meeste bedrijven zijn beter gaan nadenken hoe ze iedereen erbij kunnen blijven betrekken. Menig werkgever heeft een poging gedaan om serieus invulling te geven aan ‘inclusivity’ om iedereen erbij laten horen.

Diversity

Gelukkig gaat dit verder dan de elektronische vergadering. Daarnaast is ‘diversity’ een duidelijk criterium voor de meeste bedrijven geworden. Logisch, omdat gebleken is dat dit het team als geheel sterker maakt en het probleemoplossend vermogen vergroot. Wat ik een mooie toevoeging vind aan het duo van inclusiviteit en diversiteit is ‘belonging’, dus je thuis voelen, of anders geformuleerd: wordt er wat gedaan met onderwerpen die ik inbreng, en voel ik me daarin serieus genomen?

Diversity maakt het team als geheel sterker en het probleem- oplossend vermogen groter
Taco van der Maten

Belonging

Dat is niet los te zien van diversiteit en inclusiviteit. Van belang voor ‘belonging’ is dat iedereen met zijn idee op de proppen mag komen en dat ook serieus wordt genomen. ‘Belonging’ staat of valt dus met inclusiviteit en diversiteit. Laten we hopen dat ‘belonging’ de komende verandering wordt, dan houden we nog wat moois over aan deze tijd.

InclusiviteitDiversiteitWerkcultuur