Ook Bio-Europe Spring ging online vanwege het Coronavirus. Maandag was er een paneldiscussie ‘Combating Corona Virus’ waarin producenten, ontwikkelaars en fondsen waren vertegenwoordigd. Een korte impressie van de bijeenkomst waaruit blijkt dat iedereen de handen ineen slaat om geschikte medicijnen te ontwikkelen voor bestrijding van het Corona-virus. Bijzonder is de samenwerking en daadkracht. Er zijn grofweg 3 paden die bewandeld worden: •Vaccinproductie: een vaccin zet je eigen lichaam aan tot het maken van antilichamen, dit vraagt tijd, mede in verband met de kwaliteits- en veiligheidstesten. Het kost onder andere tijd om antilichamen aan te maken. Hier werken verschillende partijen aan op verschillende manieren. •Productie van passieve vaccins met antilichamen, deze zijn gelijk gereed om het werk te kunnen doen, het immuunsysteem bouwt alleen geen herinnering op. Het verdwijnt weer uit je lichaam. Het kan worden ingezet om medewerkers in de zorg tijdelijk te beschermen. •Er zijn indicaties dat Corona net als Ebola een specifiek eiwit van het immuunsysteem (IL6) aanjaagt en zo een ontstekingsreactie veroorzaakt die gedempt moet worden. Voor Ebola zijn ontstekingsremmers ontwikkeld die mogelijk ook voor Corona geschikt zijn. Dat wordt nu uitgezocht. Als dit werkt kunnen juist de ernstige gevallen beter behandeld worden, en komt er minder druk op de IC’s. Een race tegen de klok De vaccinproductie is de oplossing voor de lange termijn maar dat vraagt tijd en moet met zorg gebeuren. De snelst opererende partij Moderna heeft 16 maart de eerste klinische testen gestart. Als alles meezit kunnen in het najaar medisch personeel en hoog risicogroepen worden gevaccineerd. In 2021 zal het vaccin volledig worden gevalideerd. Ook Johnson & Johnson werkt samen met BRADA aan een versneld proces, deels door te werken met een bestaand adenovirus-platform en deels door gelijktijdig met de klinische trials, te werken aan opschaling en productie. Regeneron werkt aan een passief vaccin met antilichamen en aan een ontstekingsremmend medicijn. Dit op basis van hun ervaring met soortgelijke medicijnen voor Ebola en MERS. Ook opschalen kan relatief snel. De verwachting is dat er eind juni een passief vaccin in voldoende grote hoeveelheden verkrijgbaar is om gezondheidswerkers en mensen uit hoogrisicogroepen te vaccineren. Het ontstekingsremmend medicijn voor IL6 is in principe klaar, de effectiviteit wordt momenteel getest. Ook regulerende instanties reageren snel In samenwerking met de FDA is in korte tijd een behandelstudie opgestart, in een paar weken zal bekend of het een veilige en effectieve behandelmethode is. Er wordt al het mogelijke gedaan om op korte termijn veilige en kwalitatief geschikte middelen te ontwikkelen. Er zijn een paar mogelijkheden om snel te opereren. Door gebruik te maken van bekende en beproefde methoden is het makkelijker de risico’s in te schatten en de benodigde documentatie gereed te krijgen. Ook de regulerende instanties zoals de FDA doen alles wat binnen hun vermogen ligt om de vaccins en medicijnen zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen. Ook de FDA werkt 24/7 als dat nodig is. Alle partijen zijn gemotiveerd om samen te werken om deze pandemie tot staan te brengen. BIO heeft daarvoor twee platforms opgericht, zie de korte berichten onderaan. En ook goed om te benoemen: al voor de uitbraak was de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI bezig met fondsenwerving en kennisopbouw om paraat te staan als het nodig was. Zij hebben gelijk hun kennis en fondsen beschikbaar gesteld.