‘Werk heeft het gebouw verlaten,’ luidt de titel van het managementboek van Jitske Kramer, een corporate antropologe en spreekster. In bushokjes dwingen posters van een bekende herenmodefabrikant om aandacht: ‘The new normal is coming’. Iedereen voelt: het kantelpunt nadert. Hoe ziet over een half jaar de nieuwe normaal eruit? Als consultant werkte ik altijd fysiek bij onze klanten, diagnostische laboratoria. Tot de coronacrisis. Vanaf vorig jaar zomer doe ik veelvuldig werksessies virtueel. Eerst wat aarzelend, later door de positieve ervaringen vol zelfvertrouwen. Overtuigd van een aantal voordelen boven fysieke werksessies. Toch mis ik het echte menselijke contact. Via een beeldscherm voel ik de energie in de groep minder, lees ik niet de fijne lichaamstaal en ontbreken voor mij de kleine onderlinge interacties. Juist dat laatste is zo belangrijk in werksessies waar verandermanagement bij komt kijken. Ik mis het directe contact met mijn klanten en collega’s. Hoop gloort met de langer wordende dagen. Compleet nieuwe consultancy-aanvragen die vandaag de dag bij ons binnenkomen, vinden uiteindelijk misschien wel fysiek in een ruimte plaats. Wat wordt na de zomer mijn nieuwe normaal? Misschien dat sommige voorbereidingsgesprekken met klanten sneller virtueel plaatsvinden. Vinden overleggen met mijn collega’s vaker virtueel plaats? Hoe zien jullie op de laboratoria de nieuwe normaal in de relatie met externen? Kiezen jullie vaker voor een virtuele bespreking met een leverancier? Gaan jullie het afwisselen, de hybride-vorm? Of wensen jullie opnieuw fysieke ontmoetingen en telefonisch overleg? Van al mijn collega’s weet ik dat zij het contact met jullie missen. Zodra het mag willen we weer handen schudden, elkaar in de ogen kijken, luisteren, lachen. Tegelijkertijd weten we allemaal dat de coronacrisis lang genoeg duurde om niet volledig terug te vallen in het oude patroon. Het is een boeiende tijd. Wat wordt de nieuwe normaal bij jullie op het lab? Een ding staat vast: over een jaar beginnen veel gesprekken met: “Goed je weer te zien” en “Weet je nog?” Jules Hoenderop adviseert de redactie van LABinsights

corona