ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles, en wordt gebruikt als vrije vertaling van twee Europese richtlijnen voor explosieveiligheid en apparaten die hiermee te maken kunnen krijgen. De ATEX richtlijn zorgt ervoor dat eindgebruikers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen een explosiegevaarlijke omgeving. Voor laboratorium apparatuur is met name de ATEX 114 richtlijn, ook wel EU richtlijn 2014/34/EU, belangrijk. Hierin staat vermeld aan welke regels en normen apparaten en/of onderdelen dienen te voldoen om het ATEX keurmerk te dragen. ATEX 114 is per 20 april 2016 de opvolger van de bekende ATEX 95 richtlijn, ook wel bekend als EU richtlijn 94/9/EG. Belangrijke verbeteringen hierin zijn onder andere aangescherpte eisen voor accreditatie instanties, beter beschreven verplichtingen van importeurs van explosieveilige producten en meer mogelijkheden door toezichthouders van nationale autoriteiten. Deze richtlijn is Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel. Het nummer 114 verwijst naar Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het grootste gevaar wat met ATEX gekwalificeerde apparatuur wordt ontweken is dat mogelijke ontstekingsbronnen van licht ontvlambare nevel, stofresten en andere vlamgevaarlijke stoffen worden afgedekt. Denk hierbij aan een koelkast waar verschillende vluchtige stoffen in zijn opgeslagen zonder dat deze voldoende zijn afgedekt. Wanneer in een niet-ATEX gecertificeerde koelkast de deur wordt geopend brand een licht in de kamer. Dit kan een potentiele ontstekingsbron zijn voor de licht ontvlambare dampen die zich in de ruimte hebben opgehoopt en hiermee voor een zeer gevaarlijke situatie. Producten die voldoen aan de ATEX richtlijn zijn makkelijke te herkennen aan het Ex teken, samen met het reguliere CE teken. Benieuwd naar de mogelijkheden om uw lab veiliger te maken? Neem via de link hiernaast contact met ons op en wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren in de verschillende opties.

Geschreven door