Risicogebaseerd denken in het laboratorium zie ik als de opmaat naar een goed kwaliteitssysteem.

Dat is een wezenlijk verschil met de ‘oude' manier van denken. Het kwaliteitsdenken wordt proactief in plaats van reactief. De verbetering van de bedrijfsvoering komt niet voort uit acties om iets recht te zetten, de bekende ‘corrigerende maatregelen’, maar uit acties om in de toekomst mogelijke problemen te voorkomen. Dat creëert binnen de organisatie ruimte om met elkaar na te denken over wat je nog niet weet!

Dus eerst nadenken en dan pas uitvoeren
Sascha van de Ven, QAduation

De gemiddelde medewerker van het laboratorium is praktisch ingesteld. Het risicogebaseerd denken dwingt om eerst na te gaan of er mogelijke, niet acceptabele risico’s zijn, voordat acties in uitvoering worden gebracht. Dus eerst nadenken en dan pas uitvoeren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De grootste uitdaging is dat het risicogebaseerd denken een continu proces moet zijn en niet een eenmalige actie. Verzand daarbij niet in het proces om risico’s in kaart te brengen. Het gaat er namelijk niet om hoe je aan de risico’s komt, maar dat de organisatie beheersmaatregelen neemt voor niet acceptabele risico’s.

Risicogebaseerd denken in het DNA

Zo ben je in het laboratorium minder bezig met brandjes blussen, terwijl de situatie toch verbetert. Sterker nog: risico’s kunnen worden getransformeerd tot kansen die moeten worden uitgebuit om het laboratorium met succes te laten voortbestaan. Wat is er mooier dan dat risicogebaseerd denken in het DNA van je laboratorium komt te zitten. Betrek en leer daarom zowel het management als alle andere medewerkers om risicogebaseerd te denken. De kans op vervelende verrassingen wordt daarmee een stuk kleiner.

INSCHRIJVEN
Geschreven door
managementcursuskwaliteitssysteem