QAducation heeft haar cursusaanbod uitgebreid met de cursus ”Data integriteit in laboratoria”. Deze tweedaagse cursus is voor alle test-, kalibratie- en medische laboratoria van toepassing Eerste vereiste van een laboratorium is het waarborgen van de integriteit van de gegevens. Deze eis staat voor test- en kalibratielaboratoria in criterium 7.11 ”Beheer van data- en informatiemanagement” van ISO/IEC 17025:2017 weergegeven. Voor medische laboratoria staat deze eis in ISO 15189:2012 criterium 5.10 ”Laboratoriuminformatiemanagement” weergegeven. Data integriteit staat in het teken van het behouden en beschermen van de juistheid en de consistentie van beheerde data in informatiemanagement systemen. Data integriteit speelt hierin een rol bij het invoeren, opslaan en het verwijderen van gegevens maar ook bij het actueel houden van de gegevens en het doorvoeren van aanpassingen. Onder andere de volgende vragen zullen in deze cursus beantwoord worden: Welke standaard maatregelen zijn er om data integriteit te waarborgen? Wat moet er daarnaast nog extra gedaan worden? Hoe kunnen we bepalen waar de risico’s en mogelijke hiaten ten aanzien van data integriteit liggen? Welke maatregelen kunnen we vervolgens nemen om deze risico’s en hiaten op een praktische manier te beperken? QAducation heet u graag van harte welkom op deze nieuwe cursus.

Geschreven door
Data-integriteitcursus