Heeft een medewerker of werkneemster een kinderwens? Dan is het belangrijk om stil te staan bij de risico's op het werk wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, soms kunnen werknemers door het werken met gevaarlijke stoffen minder vruchtbaar worden. Is een werkneemster zwanger of geeft zij borstvoeding? Ook dan is het belangrijk stil te staan bij de gezondheid van het kind. Benieuwd waar je als werkgever en werknemer allemaal aan moet denken bij zwangerschap op het lab? Lees dan snel verder. Handel pro actief Door werken met gevaarlijke stoffen kan de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen afnemen. Ook kunnen bepaalde stoffen voor, tijdens en na de zwangerschap schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind. Natuurlijk weet je als werkgever nooit wanneer iemand een kinderwens heeft. Maak daarom als werkgever informatie over dit onderwerp op een laagdrempelige manier beschikbaar. Zorg voor duidelijke procedures en wijs voor dit onderwerp een vertrouwenspersoon aan. Door deze informatie altijd beschikbaar te stellen kunnen medewerkers op tijd de juiste maatregelen treffen bij het hebben van een kinderwens. Voor de zwangerschap In de meeste gevallen zijn vrouwen minstens 2 weken zwanger voordat ze ontdekken dat ze in verwachting zijn. De gezondheid van het kind begint al voor de bevruchting. Sommige stoffen kunnen voor de zwangerschap al schadelijk zijn voor de gezondheid van het kind. Met name stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers voor de zwangerschap op de hoogte zijn van beschermende maatregelen. Op deze manier voorkom je dat het kind onnodige risico's loopt. Tijdens de zwangerschap Met name in de eerste 3 maanden van de zwangerschap is een ongeboren kind erg kwetsbaar. De kans op een aangeboren afwijking is dan het grootst. Ook in de maanden daarna kunnen de werkneemster en het kind gevaar lopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Pas daarom de werkzaamheden tijdens de zwangerschap aan om de gevaren voor de werkneemster en het ongeboren kind te beperken. Na de zwangerschap Ook na de zwangerschap is het beter om blootstelling aan sommige gevaarlijke stoffen te vermijden. Geeft een werkneemster borstvoeding, dan kan het kind deze stoffen via borstvoeding binnenkrijgen. Wellicht hebben werkneemsters hier al weet van. Maar ook hier geldt dat u dergelijke situaties beter kunt voorkomen dan genezen. Bron: Arboportaal

Geschreven door