De overheid zal in de komende jaren strenger controleren op het gebruik van stoffen die zijn opgenomen op de ZZS-lijst. Het Activiteitenbesluit 2016 bepaalt dat bedrijven de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen naar lucht en water moet worden voorkomen. Is dit niet haalbaar? Dan bent u verplicht de uitstoot hiervan zoveel mogelijk te beperken. In de komende jaren gaat de overheid steeds strenger controleren op het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen. Wettelijke verplichtingen voor stoffen op de ZZS-lijst Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld afvalverwerkers weinig inzicht hebben in de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen. Heb je hier geen weet van? Dan kun je ook niet actief op zoek naar alternatieven of de uitstoot ervan beperken. Werkt u bedrijven met stoffen die zijn vermeldt op de ZZS-lijst? Dan bent u vanaf 5 januari 2021 verplicht de aanwezige zeer zorgwekkende stoffen te registreren. Hiervoor gaat het Europese agentschap een centrale database inrichten. Op dit moment bevat de meest recente ZZS-lijst 1581 stoffen. Dit zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer Omdat alle lijsten constant bijgehouden moeten worden zien bedrijven door de bomen het bos niet meer. Welke stoffen staan er vermeldt op de SZW-lijst? En welke stoffen staan er vermeldt op de ZZS-lijst? Een actueel SDS is niet meer voldoende. Het register gevaarlijke stoffen moet op orde zijn. Voor bedrijven met een klein aantal chemische producten is dat handmatig bij te houden. Maar voor bedrijven die werken met een groot aantal verschillende chemische producten is het tijdrovende klus. Oplossingen van ITIS Op zoek naar handvatten om te beschikken om stoffeninformatie op de juiste manier te registreren? Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt u bewezen oplossingen om altijd te beschikken over een actueel register gevaarlijke stoffen. Is er een nieuwe update van de ZZS-lijst? Dan kunt u met de oplossingen van ITIS direct het eigen register van de gevaarlijke stoffen controleren. Met meer dan 200 implementaties in de afgelopen 17 jaar binnen laboratoria, overheidsinstellingen en productiebedrijven hebben wij genoeg ervaring u op weg te helpen.

Geschreven door