Zeer zorgwekkende stoffen lijst per 25 mei 2021

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
49 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Zeer zorgwekkende stoffen lijst per 25 mei 2021

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), zoals lood benzeen en koper, zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen kunnen leiden tot kanker, schadelijk zijn voor de voortplanting of zich ophopen in de voedselketen. Sinds begin 2021 is het wettelijk verplicht om in beeld te hebben welke stoffen binnen de organisatie een ZZS classificatie hebben.

Beleid ZZS in Nederland
Het beleid in Nederland richt zich op het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. De overheid pakt deze stoffen met voorrang aan om het risico voor mens en milieu te minimaliseren. Elke organisatie is verplicht om bij elke zeer zorgwekkende stof te kijken of vervanging mogelijk is. Wanneer dat niet mogelijk is moeten de uitstoot van deze stoffen tot het minimale beperkt worden.

Totale ZZS lijst van het RIVM
De groep van zeer zorgwekkende stoffen op de totale ZZS lijst is groter dan de Europese groep van Substances of Very High Concern (SVHC). Stoffen onder de CLP verordening zijn geclassificeerd als carcinogeen, mutageen en reprotoxisch. Stoffen met één of meerdere van deze eigenschappen worden bestempeld als ZZS. Maar deze stoffen zijn niet allemaal onder REACH beoordeeld en ook medicijnen ontbreken bijvoorbeeld op de SVHC lijst. Dit is dan ook reden voor het RIVM om zelf een totale ZZS lijst op te stellen. Meerdere keren per jaar wordt de ZZS lijst voorzien van updates. Aan de nieuwe lijst van 25 mei jl. zijn 14 nieuwe zeer zorgwekkende stoffen toegevoegd ten op zicht van de zzs lijst van 29 maart 2021.

De meest recente ZZS lijst ontvangen in Excel? Neem dan aan de rechterzijde van dit bericht contact op met Wesley Jacobs van ITIS.

Wesley Jacobs icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Zeer zorgwekkende stoffen lijst per 25 mei 2021

ITIS

Sinds 1992 is ITIS marktleider op het gebied van informatiesystemen voor chemicaliënbeheer binnen ziekenhuizen, overheidsinstellingen, onderzoekslaboratoria en productiebedrijven. Met de applicaties SOFOS 360 en/of het internationale Chemwatch beschikt uw bedrijf... Lees meer