Normontwerp NEN-EN-ISO 7218 voor microbiologie ter commentaar

icon.highlightedarticle.dark Regelgeving
196 bekeken Laatste wijziging: 8 mei 2023
Article image of: Normontwerp NEN-EN-ISO 7218 voor microbiologie ter commentaar

Binnen ISO wordt momenteel gewerkt aan een herziening van de veelgebruikte NEN-EN-ISO 7218 voor microbiologisch onderzoek. NEN zal namens Nederland stemmen op het normontwerp. Belanghebbenden kunnen, tot en met 23 juni, bij NEN commentaar indienen op het recent verschenen normontwerp.

NEN-EN-ISO 7218:2022 Ontw. ‘Microbiology of the food chain – General requirements and guidance for microbiological examinations’ geeft de basisvoorwaarden voor het uitvoeren van microbiologisch onderzoek. De betrouwbaarheid van microbiologisch onderzoek in de voedselketen is hiermee geborgd. Organisaties kunnen zo resultaten van verschillende laboratoria onderling vergelijken. De basisvoorwaarden bevatten onder andere de veiligheid van laboratoriumpersoneel, gebouwen en voorzieningen, apparatuur, (verbruiks)materialen en media en reagentia. Verder is er veel aandacht voor de feitelijke uitvoering van het onderzoek, interpretatie van resultaten, de kwaliteitscontroles en verificatie en validatie.

Toepassingsgebied

NEN-EN-ISO 7218 Ontw. wordt vooral toegepast door laboratoria in de agrofoodsector en heeft drie specifieke aandachtsgebieden:

– gebruik van NEN-EN-ISO-normen voor de detectie (‘aangetoond’ or ‘niet aangetoond’) en telling van micro-organismen (als kolonievormende eenheden per ml of per g product), inclusief eventuele bevestiging van specifieke soorten micro-organismen;
– toepassen van wat ‘goede praktijken’ worden genoemd in microbiologische laboratoria;
– hoe om te gaan met richtlijnen voor de technische vereisten voor accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’.

In Nederland passen microbiologische laboratoria in de watersector ook aspecten van NEN-EN-ISO 7218 toe. NPR 6268:2012 ‘Water – Algemene principes bij kwaliteitsborging van bacteriologisch onderzoek van water’ bevat bijvoorbeeld meerdere verwijzingen naar deze internationale norm.

Voorgestelde aanpassingen

NEN verwacht dat de herziening van NEN-EN-ISO 7218 eind 2023 of begin 2024 gereed is. Dan zal de herziene norm de gepubliceerde NEN‑EN-ISO 7218:2007 en het bijbehorende amendement uit 2014 vervangen. Enkele voorgestelde aanpassingen zijn:

– samenvoeging van het amendement en de norm;
– vereenvoudiging door, waar mogelijk, te verwijzen naar bestaande normen, waarbij het gebruik en/of toepassing wordt toegelicht;
– vereenvoudiging van de uitleg van berekeningen van kiemgetallen;
– toevoeging van twee nieuwe rekenmodellen, die de gebruiker als Excel-spreadsheet kan downloaden;
– toevoeging van informatie over de noodzakelijke kwaliteitsborging in een laboratorium en de wijze waarop methoden door het laboratorium kunnen worden geverifieerd en/of gevalideerd (dit hoofdstuk is uitgebreid met aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van controlestammen);
– uitleg over verificatie en validatie van microbiologische analysis zoals deze zijn beschreven in de NEN-EN-ISO 16140 serie.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen NEN-EN-ISO 7218 Ontw. opvragen via afc@nen.nl. Zij kunnen tot en met 23 juni 2022 hun commentaar op het normontwerp indienen.

meer informatie op nen.nl icon.arrow--dark

Geschreven door

Logo van:Normontwerp NEN-EN-ISO 7218 voor microbiologie ter commentaar

NEN

Afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, maken internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie én duurzaamheid mogelijk. Lees meer