Skalars BluVision discrete analyser is ontworpen om minimale concentraties ammonia in verschillende soorten milieumonsters te kunnen meten. Toepassing van 15 mm cuvetten zorgt voor uitstekende resultaten, zelfs bij zeer lage monsterconcentraties. Een geïntegreerd door Skalar ontwikkeld ‘inert stikstof flushing system’ in het reagentia- en monstercompartiment maakt het mogelijk lagere dectectielimieten en grotere nauwkeurigheden te bereiken bij het meten van dit soort monsters. Mogelijk vluchtige, verontreinigende dampen worden met een inert gas naar de bodem van het compartiment geduwd en afgezogen.

milieudiscrete analyzerammoniumammoniacuvettenSkalarBlu Vision