Voor het meten van lage concentraties ammonia in verschillende soorten milieumonsters heeft Skalar de BluVision discrete analyzer in het assortiment. Het apparaat werkt met 15 mm-cuvetten, waarmee het zelfs bij zeer lage concentraties goede resultaten gaf. Vanwege het geïntegreerde ‘inert stikstof flushing system’ in het reagentia- en monstercompartiment zijn er lagere, meer precieze detectielimieten te bereiken. Met een inert gas worden vluchtige en/of verontreinigende dampen naar de bodem van het compartiment geduwd en afgezogen.

ammoniaanalyzer