Na een jaar van verbouwen is eind januari in Zwolle het fors uitgebreide Waterlaboratorium Aqualysis officieel geopend. Het lab kreeg een nieuwe vleugel en daarmee 1.100 vierkante meter extra laboratorium- en werkruimte. Op donderdag 24 januari verrichtten Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel en Lida Schelwald, bestuursvoorzitter van Aqualysis de openingshandeling. Nu de verbouwing achter de rug is, zijn alle disciplines in hetzelfde pand gehuisvest. De werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd, zodat het dagelijkse werk ongehinderd doorgang kon vinden. Aqualysis is ontstaan uit een fusie van de waterschapslaboratoria van de toenmalige waterschappen Groot Salland en Regge en Dinkel. Het waterlaboratorium heeft als hoofdtaak het verrichten van onderzoek in oppervlaktewater (meer dan 1.000 locaties), afvalwater, grondwater, zuiveringsslib en waterbodems in Midden- en Oost-Nederland. Jaarlijks worden er ca. 40.000 monsters verwerkt, waarop ongeveer 800.000 analyses worden uitgevoerd. Naast chemische analyses en hydrobiologisch onderzoek doet het lab in de buitenzwemperiode bacteriologisch onderzoek op 126 officieel aangewezen zwemwaterlocaties.