Stel, tijdens het transport van chemicaliën van de buitenopslag naar binnen springt de bodem kapot. Er zijn te grote spanningen ontstaan door het grote temperatuurverschil. De inhoud van de fles ligt in de gang op de vloer. Er is beperkte afzuiging. Wat nu? Stel de loopvloeistof van je HPLC loopt in een open afvalvat. Wat is dan de emissie? En wat de blootstelling? Stel je hebt vuil glaswerk dat besmet is met een kankerverwekkende stof en het moet naar de spoelkeuken. Hoe voorkom je blootstelling? Om dit soort situaties te voorkomen is in het Arbobesluit een artikel opgenomen dat eist dat kankerverwekkende en mutagene stoffen, inclusief het afval, in ‘hermetisch gesloten veilige houders’ worden bewaard en getransporteerd. En dat op de houders het risico duidelijk staat aangegeven. ‘Hermetisch gesloten houder’ wat houdt dit nu in de praktijk in? Biologische afvalvaten zijn hermetisch gesloten en niet meer te openen. Maar de afvalinzamelaar is niet erg happy met laboratoria die daar hun kankerverwekkende stoffen in af gaan voeren. Navraag bij Inspectie SZW leert dat dit ook niet hoeft. Er is sprake van een wat ongelukkige vertaling van de Engelse EU-richtlijn naar het Nederlands. Belangrijk is dat flessen, potten en andere houders goed zijn gesloten, zonder dampvorming en zonder zichtbare vervuiling aan de buitenkant. Toch kan biologische veiligheid als inspiratiebron gebruikt worden. De transparante, goed afsluitbare en goed schoon te maken bio transport carriers met een CMR-logo zouden de risico’s bij intern transport bijvoorbeeld op eenvoudige wijze kunnen beperken. En voor transport over grotere afstanden en op buitenlocaties kan een afsluitbare transportkoffer voor chemicaliën een goede optie zijn.