Veilig werken met chemische producten begint met een actueel register. Een actueel register van de chemische producten is wettelijk verplicht. Ondanks deze wettelijke verplichting is het register vaak niet op orde. Omdat nieuwe wetgevingen elkaar razendsnel opvolgen is het moeilijk om van alles op de hoogte te zijn en te blijven. Ook verwacht de overheid van bedrijven die werken met chemische producten steeds meer administratieve handelingen. Het gevolg? Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Benieuwd naar een aantal wettelijke verplichtingen? Of behoefte aan een gratis quickscan? Lees dan snel verder. Actualiteit register chemische producten In het register chemische producten wordt vastgelegd welke stoffen er aanwezig (kunnen) zijn binnen het bedrijf. Van elke stof moet een up-to-date veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig te zijn in het Nederlands. Hier blijkt het in de praktijk al vaak mis te gaan. De bladen zijn vaak niet up-to-date en bijvoorbeeld alleen beschikbaar in het Engels. Is het VIB verstrekt door de leverancier? Dan verdwijnt deze al snel ergens in de organisatie. Actualiteit register chemische producten In het register chemische producten wordt vastgelegd welke stoffen er aanwezig (kunnen) zijn binnen het bedrijf. Van elke stof moet een up-to-date veiligheidsinformatieblad (VIB) aanwezig te zijn in het Nederlands. Hier blijkt het in de praktijk al vaak mis te gaan. De bladen zijn vaak niet up-to-date en bijvoorbeeld alleen beschikbaar in het Engels. Is het VIB verstrekt door de leverancier? Dan verdwijnt deze al snel ergens in de organisatie. Bedrijven die werken met een gering aantal stoffen lukt het vaak nog dit bij te houden. Werkt een bedrijf met een grote hoeveelheid stoffen? Dan strandden zij vaak al bij de eerste stap. Ontzettend jammer, want actuele stofgegevens heb je nodig om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15) In de PGS 15 richtlijn staat onder andere dat duidelijk moet zijn waar stoffen liggen opgeslagen. Vergeet daarbij ook de maximale voorraad niet te vermelden. Is er brand uitgebroken op het lab? Dan wil de brandweer graag weten welke stoffen daar liggen opgeslagen. Waarom? Deze informatie is nodig om te bepalen hoe zij de brand het beste kunnen bestrijden. De PGS 15 is niet voor niets een richtlijn, vaak maken bedrijven over de opslag gevaarlijke stoffen hierover afspraken met de gemeente en de lokale brandweer. Bijhouden diverse lijsten Twee bekende lijsten zijn de SZW-lijst en de ZZS-lijst. Worden er binnen uw bedrijven stoffen gebruikt die voorkomen op deze lijst? Dan heeft u aanvullende registratieverplichtingen. Heeft u de extra gegevens voor de CMR stoffen vastgelegd? Uit onderzoek blijkt dat de CMR registratie bij 80% van de bedrijven niet op orde is. Voor meer informatie over de eerder genoemde lijsten zie onderstaande gerelateerde artikelen. Informatieplicht richting de medewerkers Om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen zijn bedrijven wettelijk verplicht om de gevaren en risico's op een laagdrempelige manier beschikbaar te st

Geschreven door