Chemometrie is een nieuwe discipline binnen de chemie die zich in de analytische chemie een belangrijke plaats heeft weten te veroveren. Door toepassing van chemometrische technieken kan de kwaliteit van chemisch onderzoek worden verbeterd en kan er meer informatie worden verkregen uit de grote hoeveelheden data die tegenwoordig door moderne analyse-instrumenten in de laboratoria worden gegenereerd. Het succes van de chemometrie is gebaseerd op het grote aantal toepassingen en de goede resultaten die daarmee kunnen worden gerealiseerd. Het aantal chemici dat werkt met chemometrische technieken blijft daarom gestaag groeien. Sinds het verschijnen van de voorgaande drukken van dit boek hebben er belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in de chemometrie waar in deze geheel herziene uitgave op is ingespeeld door actualisering van bestaande onderwerpen en met de introductie van nieuwe onderwerpen. Het boek is geschreven voor studenten in het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en voor afgestudeerden in de beroepspraktijk die chemometrische technieken toepassen. In het boek worden de volgende onderwerpen behandeld: beschrijvende statistiek, signaalbewerking (digitale filters, Savitzky-Golay filters, numerieke integratie), lineaire regressie in combinatie met univariate kalibratie, bijzondere regressietechnieken zoals robuuste regressie, gewogen lineaire regressie en regressie met fouten in x en y, interne methodevalidatie, experimentele optimalisering met experimentele designs, sequentiële en simultane optimaliseringstechnieken, en de ontwikkeling van multivariate modellen voor patroonherkenning en voorspelling van afhankelijke variabelen in nieuwe monsters met Multivariate Lineaire Regressie, Principale Componenten Analyse, Principale Componenten Regressie en Partial Least Squares. De nadruk ligt op veelgebruikte technieken die zich bewezen hebben. Het boek is onafhankelijk geschreven van specifieke software. Het boek bevat ook opgaven. Bestelbaar bij Uitgeverij Syntax Media, ISBN 9789491764332, prijs € 49,-.

Geschreven door