Het boek geeft handvatten om risico’s binnen uw lab te beheersen. Er is aandacht voor risico’s van chemicalien, biologische agentia, ioniserende straling, apparatuur, gascilinders, cryogene stoffen, glaswerk en fysieke belasting bij labwerkzaamheden. Aansluitend op dit boek verzorgd Iris Advies bewustwordingscursussen voor laboratoriummedewerkers.