Diesel voertuigen produceren meer stikstofoxiden (NOx) dan voertuigen die op benzine rijden. Dit komt omdat de brandstof verbranding bij een diesel voertuig bij een veel hogere temperatuur plaatsvindt. De stikstofoxiden ontstaan immers bij zeer hoge temperaturen waarbij zuurstof (O) en stikstof (N) met elkaar reageren tot NO. Stikstofoxiden hebben sterke negatieve gevolgen voor het milieu. Enkele van deze gevolgen zijn: zure regen, smogvorming en broeikaseffect. AdBlue is een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water. Door bij diesel voertuigen AdBlue te gebruiken neemt de emissie van schadelijke stikstofoxiden die normaliter bij verbranding van diesel vrijkomen, drastisch af. AdBlue wordt toegevoegd aan een afzonderlijke tank op o.a. vrachtwagens. bussen en schepen. Ook bij bepaalde auto’s met een moderne dieselmotor wordt AdBlue gebruikt. Door in diesel voertuigen een speciaal katalysator te gebruiken waaraan AdBlue wordt toegevoegd, wordt de uitstoot van stikstofoxiden bijna tot nul teruggebracht. AdBlue analyse via FTIR FTIR Spectroscopie is een zeer krachtige en snelle techniek om het ‘fingerprint’ van een product te bepalen. Via FTIR kan het spectrum (het fingerprint) in 30 seconden bepaalt worden. Hierdoor kan heel snel geverifieerd worden dat de productie van een product, bijvoorbeeld AdBlue probleemloos is uitgevoerd, het spectrum identificeert de aanwezigheid van het ureum en demi-water in het product. Ook kan de concentratie van Ureum in AdBlue bepaalt worden via FTIR. Behalve voor identificatie kan FTIR uitstekend gebruikt worden voor kwantitatieve bepalingen. Cary 630 FTIR Dankzij de compacte Cary 630 FTIR spectrometer van Agilent Technologies, is het analyseren van de monsters een eenvoudige klus. De meegeleverde MicroLab software geeft duidelijke instructies aan de gebruiker en de resultaten worden automatisch getoond.

Geschreven door