Na bijna 15 jaar het gehele nat chemische en instrumentatie analysepakket van behr te hebben opgebouwd is het afzetgebied verder uitgebreid naar Belgie. Vanaf het begin van dit jaar heeft Anaspec Solutions dus nu de vertegenwoordiging van behr Labor Technik voor de Benelux. Natchemische instrumentatie is nog steeds actueel in de bedrijfsvoering van laboratoria. Net als voorgaande jaren zullen wij ook weer behr prominent ten toonstellen tijdens de nieuwe editie van de WoTS 2018 in het najaar. Ons pakket voor deeltjesgrootte instrumentatie is ook uitgebreid en nu kunnen we ook contaminatie op deeltjes meten en deze gecontamineerde deeltjes zelfs apart localiseren. Dat is uniek en biedt nieuwe mogelijkheden voor met name de kunststof sector. Daarnaast werken wij met specialistische partners wereldwijd om voor biodiesel, eetbare olien onze passende Lipid Quant FT-NIR toepassingen en NMR oplossingen aan te bieden. Onze 20 jarige ervaringen en robuuste databases maken dit mogelijk. Inmiddels zijn er reeds diverse projecten met multinationals met succes afgerond en werken we eveneens aan nieuwe projecten. Onze eerstvolgend beurs is de Tropical Oils georganiseerd door de SCI in samenwerking met de Benelux Lipid organisatie. Deze beurs vindt plaats op vrijdag 22 juni in Gent. U kunt alles hiervoor opvragen door een email te sturen naar Anaspec Solutions.

Geschreven door