Triton X-100 en andere stoffen uit de Triton-familie zijn EU-breed geclassificeerd als substances of high concern. Ze staan op de lijst van authorisatieplichtige stoffen, per 4 januari is gebruik zonder authorisatie/notificatie verboden. De stof is in 2012 al op de lijst geplaatst maar er geldt daarna nog een overganstermijn waarin gebruikers op zoek kunnen naar alternatieven. Deze loopt op 4 januari 2021 af. Triton X-100 blijft na 4 januari 2021 gewoon te koop. Voor onderzoek en ontwikkeling geldt een vrijstelling. Daarnaast heeft Merck voor specifieke toepassingen authorisatie aangevraagd, onder andere voor gebruik als component van `mixed cellulose ester membranes`. Zolang de aanvraag niet is afgehandeld mag de stof voor deze toepassingen worden gebruikt. Los hiervan blijft het natuurlijk voor mens en milieu belangrijk om Triton X-100 te vervangen. Op bijgevoegde site van Merck is een artikel te downloaden waarin alternatieven voor cell lysis met elkaar worden vergeleken. Ook is een white paper te downloaden met meer uitleg over de REACH-verplichtingen en een tabel met geschikte vervangers. Ook voor andere Triton-verbindingen en Tergitol NP-9, NP 10 en NP-40 worden alternatieven gegeven.