Door bundeling van krachten en expertise op het gebied van voedselhoudbaarheid en voedselveiligheid wil Eurofins Food, Feed, Water Benelux voedselproducenten meer zekerheid bieden over de houdbaarheid van producten. De nieuwe module, ‘Lekker Lang Houdbaar’, bestaat uit drie stappen: 1. Advies op het gebied van receptuuropbouw en het testen van de werking van additieven en natuurlijke conserveermiddelen. 2. Het berekenen en toetsen van de gewenste houdbaarheid aan de hand van wiskundige modellen en ten slotte (3) het onderbouwen van de houdbaarheid volgens wet- en regelgeving met een check, inclusief de challengetest. Sandra Roesink-Smale, Project Leader Food Safety: “De food markt wordt complexer. De markt voor verse ready-to-eat-producten groeit, daarnaast zien we een groeiende vraag naar natuurlijke conserveermiddelen of juist minder conserveermiddelen. Consumenten wensen een smakelijk, vers en veilig product dat niet te snel bederft. Eurofins wil met het totaalconcept voorkomen dat producenten pas aan het eind van de keten de houdbaarheid van hun producten laten testen. “We zien producten soms niet door de challengetest heen komen met als conclusie dat de gewenste THT niet haalbaar is. Dat betekent dat de hele route van productontwikkeling en receptuur opnieuw gestart moet worden. Met een beetje pech ben je dan weer maanden onderweg.” Andere of minder conserveermiddelen De start van het traject is essentieel voor de daaropvolgende stappen. Zo hebben natuurlijke conserveermiddelen of minder gebruik van conserveermiddelen een ander effect op de smaak en textuur van een product dan de e-nummers. Na de eerste fase voorspelt Eurofins met behulp van erkende wiskundige modellen de groeipotentie van Listeria monocytogenes of andere pathogene micro-organismen in het versproduct. Tegelijkertijd wordt de houdbaarheid van de nieuwe receptuur getest en getoetst aan de criteria. Houdbaarheidstermijn Lekker Lang Houdbaar wordt afgesloten met de challengetest waarin onderzocht wordt hoe het daadwerkelijk is gesteld met de uitgroei van Listeria monocytogenes en andere ziekteverwekkende micro-organismen in het product gedurende de gehele houdbaarheidstermijn. “In deze periode mogen micro-organismen niet uitgroeien tot aantallen die hoger zijn dan de wettelijke criteria”, licht Sandra Roesink toe. Eurofins werkt conform de wettelijke eisen zoals beschreven in Infoblad 85 waarin de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de regels rondom microbiologische criteria voor levensmiddelen toelicht. De duur van het gehele traject hangt onder andere af van de houdbaarheid van het product.

Geschreven door